Goodreads Librarians Group discussion

Leśny Dom (Avalon, #2)
This topic is about Leśny Dom
112 views
Language & Translation Issues > Change description

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Grancpol (new)

Grancpol | 128 comments Description in Polish:

Pierwszy wiek naszej ery. W okupowanej przez Rzymian Brytanii toczy się walka o władzę i wpływy. Większość podbitych plemion wierzy w sukces walki zbrojnej z najeźdźcą. Druidowie natomiast chcą osiągnąć porozumienie na drodze pokojowych negocjacji z Imperium.

Napiętą sytuację polityczną komplikuje dramat osobisty - Najwyższą Kapłankę Leśnego Domu, córkę druida Ellan oraz Gajusza, rzymskiego legionistę, łączy głębokie uczucie...


message 2: by Annika (new)

Annika | 568 comments Updated


back to top