Goodreads Librarians Group discussion

Bakunowy faktor
This topic is about Bakunowy faktor
14 views
Language & Translation Issues > Change description

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Grancpol (new)

Grancpol | 128 comments Description in Polish:

"Bakunowy faktor", którego akcja rozgrywa się w Ameryce na przełomie XVII i XVIII w., jest satyrą na ówczesne stosunki panujące w prowincji Maryland, a jednocześnie pastiszem literackim i kluczem do zrozumienia ważnego nurtu we współczesnej literaturze i sztuce amerykańskiej. John Barth został uznany przez krytykę światową za jednego z najwybitniejszych prozaików amerykańskich.

BTW - here https://www.goodreads.com/book/show/2... you can find another edition of that book and I am not quite sure if that is the place where it should be.


message 2: by Bea (new)

Bea Substituted Polish description for English on Polish edition.

Combined single book with rest of the books.


back to top