Goodreads Librarians Group discussion

Polska
This topic is about Polska
16 views
Language & Translation Issues > Change description

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Grancpol (new)

Grancpol | 128 comments Description in Polish:

Książka, która ma szansę trafić do każdego inteligenckiego domu i być przedmiotem fascynującej, odkrywczej lektury. Ceniony z racji swoich talentów literackich autor był w stanie w sposób zwięzły i nowoczesny przedstawić nasze dzieje, zarazem trafnie zwracając uwagę na te cechy Polaków, które wyróżniają ich spośród otaczających narodów.

Zamoyski pokazuje, że czasy opasłych, zdobiących półki woluminów odchodzą w przeszłość, a historię kraju i narodu można zawrzeć w przyjaznej, niewielkiej książce. Opisując na niespełna 400 stronach dzieje Polski od prapoczątków po dzień dzisiejszy, Adam Zamoyski kreśli obraz narodu, który miał istotny wpływ na historię świata, nierzadko występując w awangardzie.

"Niezwykła historia Polaków powinna być zrelacjonowana w sposób jednocześnie wnikliwy i przystępny. Zamoyski znakomicie poradził sobie i z jednym, i z drugim. Rezultat jest rzetelny i olśniewający".

Harry de Quetteville, "The Telegraph"

"Styl Adama Zamoyskiego jest świeży i niezwykle przyjazny – książkę czyta się jak swobodny list od przyjaciela. Doskonałe wprowadzenie dla tych, którzy nie znają historii Polski, i źródło inspiracji dla tych, którym wydaje się, że znają ją aż za dobrze".

Anne Applebaum, "The Spectator"


message 2: by Arenda (new)

Arenda | 20157 comments Only added the first part of the description.
Reviews/praise are not allowed in the book description.


message 3: by Annika (new)

Annika | 568 comments Description added, but the reviews are left out per GR policy.


message 4: by Grancpol (new)

Grancpol | 128 comments OK. Thanks for adding.


back to top