گياهان دارويي discussion

4 views
زعفران

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

زعفران
زعفران كه او را هم رنگ و هم وزن و هم بهاي طلا مي دانند ، گياهي است از تيره زنبق ، با رنگي قرمز يا نارنجي، طعمي تند و تلخ و عطري خاص، حاوي اسانس ماده رنگي و ماده تلخ، املاح معدني، مواد چرب و لعاب مي باشد. زعفران با طبيعت گرم ، داراي خواص درماني فراواني است. از جمله دستگاه اعصاب را تقويت ، ضعف اعصاب ، هيستري، افسردگي، درد تشنج و بي خوابي را درمان مي نمايد و در ضمن تقويت كننده اعصاب حسي و نشاط آور است
دم كرده زعفران، مسكن سرفه و درمان كننده برونشيت و اختلالات دستگاه تنفسي مي باشد، ضمناً دستگاه گوارش را تقويت نموده ، اشتها را مي افزايد و هضم غذا را آسان مي كند. اين گياه گرانبها با اثر قابض خود، درمان كننده اسهال نيز مي باشد.
زعفران كليه ها را فعال نموده ، بر حجم ادرار مي افزايد و مخلوط آن با عسل ، سنگ كليه و مثانه را دفع مي نمايد. كشيدن گرد زعفران در چشم ، سبب برطرف شدن سوزش و خارش و پرخوني چشم مي گردد و ورم ملتحمه را درمان و بينايي چشم را افزون مي كند.
خيسانده زعفران در روغن زعفران، سبب تسكين و درمان كوفتگي دردهاي عضلاني مي باشد
خلاصه اينكه زعفران، مقوي، مفرح، تقويت كننده جواني، محرك، برطرف كننده اختلالات گوارشي ، عصبي، تنفسي، كليوي، كبدي، رحمي و سخت زايي است. زعفران رنگ چهره را باز مي كند، ميل به شادي و سرور را افزايش مي دهد ، قلب و طحال را تقويت نموده و نرمي استخوان ها را برطرف مي سازد.
البته بايد توجه داشت كه مصرف بيش از اندازه زعفران ، موجب بروز اختلالات عصبي و حسي مي شودmessage 2: by Morteza (last edited Aug 25, 2016 11:44AM) (new)

Morteza | 13 comments Mod
درسته زعفران از خاصيت هاي فراواني برخوردار است که همه ي اونا رو شما بهشون اشاره کرديد، فقط آدم بايد مواظب باشه در مصرف اين يکي ديگه زياده روي نکنه، چون اگر چنين کاري انجام بديم، ممکنه نه تنها يک قسمت از بدنمون ايراد پيدا کنه بلکه حتي مشکلات رواني هم پيدا کنيم که اصلا من خودم شخصا دوست ندارم به کسي بگم که به وسيله ي مصرف بيش از حد زعفران ديوونه شدم، به همين دليل زياد تو نخش نيستم. ولي بايد بگم گياه بسيار جالبيه، با قيمتي که داره بايد اسمشو بزاريم طلاي قرمز


back to top