JELSA FOREVER!!!! discussion

24 views
Chat

Comments Showing 1-41 of 41 (41 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

Talk amongst yourselves!


message 2: by [deleted user] (new)

Chat chat chat chat chat chat chat chat.

Spam spam spam spam spam spam spam spam.


message 3: by [deleted user] (new)

Thanks, Meww.


message 4: by [deleted user] (new)

lol: )


message 5: by [deleted user] (new)

You're welcome?


message 6: by Justin (new)

Justin (justinekstrom01) May I be a mod please?


message 7: by [deleted user] (new)

If I can figure how to do that ABSOLUTELY! ^_^


message 8: by Justin (new)

Justin (justinekstrom01) Thanks! :D


message 9: by [deleted user] (new)

SURE! :)


message 10: by [deleted user] (new)

If you can find a better picture for the front one feel free to change it ^.^


≈aleх: pнoenιх oғ тнe ғlaмe≈ (loveisendless) JELSA FOREVER!!!!
invited by: Allie (Zeus) (Ariel) (Scar) (Astrid)
message: This is the first group I have ever made! O.O it'd make my day if you joined!!! :3

Have I made your day? :3


message 12: by [deleted user] (new)

Absolutely! :D


message 13: by Justin (new)

Justin (justinekstrom01) :D


≈aleх: pнoenιх oғ тнe ғlaмe≈ (loveisendless) I'm watching Danny Phantom. I just wanted the whole series today!


message 15: by [deleted user] (new)

Alex wrote: "I'm watching Danny Phantom. I just wanted the whole series today!"

OHMYGODS I LOVE DANNY PHANTOM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


message 16: by Justin (new)

Justin (justinekstrom01) ? Is it bad that I don't know what that is? One second let me Google it...


message 17: by Justin (new)

Justin (justinekstrom01) OH THAT DUDE! I've seen him :P


message 18: by [deleted user] (new)

нєямєѕ wrote: "OH THAT DUDE! I've seen him :P"

Yes, that dude:P


message 19: by Justin (new)

Justin (justinekstrom01) XD


message 20: by [deleted user] (new)

нєямєѕ wrote: "? Is it bad that I don't know what that is? One second let me Google it..."

I don't know who it is. -_-


message 21: by Justin (new)

Justin (justinekstrom01) Ok good I'm not alone :)


message 22: by [deleted user] (new)

He's kind of a ghost. AN AWESOME AMAZINDERFUL GHOST THINGY MAN DUDE!


≈aleх: pнoenιх oғ тнe ғlaмe≈ (loveisendless) He's a teenager half-boy half-ghost


message 24: by Justin (new)

Justin (justinekstrom01) Hence the last name "Phantom"


message 26: by [deleted user] (new)

That's cool!


message 27: by ʟ ᴀ ᴜ ʀ ᴀ (last edited Feb 20, 2014 01:03PM) (new)

ʟ ᴀ ᴜ ʀ ᴀ My friend just asked me what Jelsa was, then asked what the "J" in Jelsa is for, and I told her and she said, "I can't believe you didn't know that, and that I had to tell you!!!!!" Crazy, right?!?!?!?!?!


message 28: by Justin (new)

Justin (justinekstrom01) Crazy o. o


message 29: by [deleted user] (new)

Yup. :)


message 30: by Ken (new)

Ken (kensamcampo) | 6 comments Hey so I was bored, again, and translated let it go into another language.

Sneh svieti bielo, na hory v noci
nie je stopa byť videný
Kráľovstvo izolácie a
vyzerá to, že som kráľovná
Vietor vyl ako je tento víriace búrky vnútri
Nemožno ju udržali v
boh vie, čo som sa snažil
Nedovoľte im
Nedovoľte im vidieť
Buď dobré dievča si
vždy musí byť
skryť
Nemajte pocit,
Nedovoľte im vedieť
No teraz vedia,
Nechaj to byť
nechať to ísť
Nemôže držať späť už
nechať to ísť
nechať to ísť
odvráti a zabuchnúť dvere
Nezaujíma ma, čo si povieš
nech búrka zlosť na
Zima nikdy ma tak ako tak nevadilo
Je to legrační, ako sa v určitej vzdialenosti
robí všetko, čo sa zdá malý
A bojí sa, že mi raz kontrolovanej
Nedá sa ku mne vôbec
Je čas pozrieť sa, čo sa dá robiť
Ak chcete otestovať limity a preraziť
žiadne právo
nie zle
Žiadne pravidlá pre mňa
Som Bezplatne

Now I translated it back- Shining white snow, the mountains at night
not a trace to be seen
Kingdom of isolation and
it seems like I'm the queen
Wind howled like this swirling storm inside
Can not keep it
God knows I tried
Do not let them
Do not let them see
Either a good girl
must always be
hide
Do not feel
Do not let them know
Well now you know
Let it be
let it go
Can not hold back no longer
let it go
let it go
turn away and slam the door
I do not care what you say
Let the storm rage
Winter has never bothered either way
It's funny how some distance
makes everything seem a little
Afraid that I once controlled
Unable to me at all
It's time to see what can be done
To test limits and break through
no right
not bad
No rules for me
I'm Free


message 31: by 2 ∞ & ➳ (new)

2 ∞ & ➳ (definitionofinfinity) Bay Kennish and Emmett Bledsoe Forever! wrote: "Hey so I was bored, again, and translated let it go into another language.

Sneh svieti bielo, na hory v noci
nie je stopa byť videný
Kráľovstvo izolácie a
vyzerá to, že som kráľovná
Vietor vyl ak..."bahahahahhahahahahahahhaha:D


message 32: by Ken (new)

Ken (kensamcampo) | 6 comments Google translate does this


message 33: by Ken (new)

Ken (kensamcampo) | 6 comments anna:
Chceš postaviť snehuliaka
No poďme hrať
Nikdy som ťa vidieť už
Poď von
Je to ako, že ste preč
Boli sme najlepší kamaráti
A teraz nie sme
Kiež by si mi povedať, prečo
Chceš postaviť snehuliaka
Nemusí to byť snehuliak

Elsa: Choď preč Anna

Anna: Tak ahoj

-----------
Anna: Chceš postaviť snehuliaka
alebo jazdiť na bicykli okolo našej haly
Myslím, že niektoré firmy je po lehote splatnosti
Začal som hovoriť s obrazmi na stenách
(Vydrž Joan)
To je trochu osamelý
Všetky tieto prázdne miestnosti
len sledoval hodiny kliešťa
(Kliešť
Tock
kliešť
Tock
kliešť
Tock
kliešť
Tock)

Elsa?
Prosím, viem, že ste tam
Ľudia sa pýtajú, kde ste boli
Hovorí sa, že majú odvahu
a snažím sa
Som priamo tu pre vás
Len ma nechajte v
Máme sa navzájom len
Je to len ty a ja
Čo budeme robiť
Chceš postaviť snehuliaka


message 34: by Ken (new)

Ken (kensamcampo) | 6 comments anna:
If you want to build a snowman
Well let's play
I've never seen it
Come out
It's like you're gone
We were best friends
And now we are not
I wish you would tell me why
If you want to build a snowman
It may not be snowman

Elsa: Go away Anna

Anna: So long

-----------
Anna: If you want to build a snowman
or ride a bike around our halls
I think some companies are overdue
I started talking with paintings on the walls
(Hold Joan)
That's a bit lonely
All these empty rooms
just watching the clock tick
(Tick
Tock
tick
Tock
tick
Tock
tick
tock)

Elsa?
Please know that you are there
People ask where you were
They say they have the courage
and try to
I'm right here for you
Just let me in
We have each other only
It's just you and me
What we do
If you want to build a snowman


message 35: by Ken (new)

Ken (kensamcampo) | 6 comments Samozrejme, že chcem stavať snehuliaka
Tam som to povedal
Ja som sa priznal
Ale musím ostať zamknutý vnútri
Aj keď nerád skryť
Viem, že je to najlepšie
Vieš, že si stále môj najlepší priateľ
Prial by som si, aby som mohol byť vonku po vašom boku
Samozrejme, že chcem stavať snehuliaka
Ach, ako rád by som postaviť snehuliaka
Počkajte, až Anna!
dobre Bye
-------------------------
Samozrejme, I Wanna stavať snehuliaka
A behať a tancovať a hrať
Som naozaj sám uviazol v mojej izbe
moje životy len čierne
Ale mám gotta pobyt
(Vydrž Elsa)
Viem, že sa cítiš osamelý
Viem, že som príliš
ale moje sily nebudú ustupovať
Skrývať Necíti
Skrývať Necíti
--------------------
Anna?
Áno, ja viem, ste vonku
To muselo byť hrubý na vlastnú päsť
Ale teraz moje sily rastú príliš silný
Som sa obával, to všetko spolu
Musí byť sám
Zaslúžiš si oveľa lepšie
Potom, čo môže byť
Neexistuje nič, čo by som mohol urobiť
Samozrejme, že chcem stavať snehuliaka

Of course , I want to build a snowman
There , I said it
I confessed
But I have to stay locked inside
Although I hate to hide
I know it is the best
You know you're still my best friend
I wish I could be out there by your side
Of course , I want to build a snowman
Oh, how I would like to build a snowman
Wait until Anna !
good bye
-------------------------
Of course , I Want to build a snowman
A run and dance and play
I'm really stuck alone in my room
My life just black
But I gotta stay
( Hold Elsa )
I know you're feeling lonely
I know I am too
but my power will not subside
hide Do not feel
hide Do not feel
--------------------
Anna ?
Yes , I know you're out
That must be rough on your own
But now my forces grow too powerful
I was afraid it all together
Must be alone
You deserve much better
After , which may be
There is nothing I could do
Of course , I want to build a snowman


message 36: by [deleted user] (new)

hi


Denver -writes poems drinks wine- I made afrozen roleplay if anyone is interested in joining?(:


message 38: by sel (new)

sel (lvagirl) I'm leaving this group because I recently realized I ship Jack and Elsa as good friends. :)


message 39: by [deleted user] (new)

O_O *heart shatters*


message 40: by Samantha (new)

Samantha (pumpkinpie11) | 2 comments Hi Allie!! This group is a great idea!!


message 41: by [deleted user] (new)

Thanks!!!


back to top