A Reading Club for Vietnamese discussion

331 views
Chit-chat & Discussion > Tìm sách tiếng Việt trên goodreads

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ngoc (new)

Ngoc Anh | 1 comments Chào các bạn!
Mình mới tập toẹ tham gia goodreads. Hiện mình chưa biết cách tìm đầu sách bằng tiếng Việt, chẳng hạn mình nhập tên dịch của sách thì lại ra bản gốc chứ không phải bản dịch. Có ai có kinh nghiệm chỉ mình với.
Các bạn hay cập nhật sách bằng cách nào vậy?
Mình cảm ơn!


message 2: by Nhu (new)

Nhu | 22 comments chẹp, 2 năm rồi, không biết bạn biết cách tìm ra sách chưa? thường thì mình theo nhóm quan tâm trước, ví dụ, mình theo nhóm tâm lí trên face, họ sẽ đề cập 1 vài đầu sách liên quan đến chủ đề, sau đó đến tác giả. nếu chuyên sâu trước sau gì cũng theo tác giả, từ đó lần ra các tác giả khác theo index trong sách.


message 3: by Khue (new)

Khue Dinh (khuedinh) Hồi xưa chứ giờ tìm tiếng Việt là ra ngay à. :). Hai năm rồi còn gì.


back to top