IRAN discussion

3 views
خاک ایران

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mahsa (last edited Aug 25, 2016 11:38AM) (new)

Mahsa | 17 comments فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسبارند تا اجزای بدنم خاک ایران را تشکیل دهد
وقتی کورش کبیر با وجود تمام عظمتی که داره این جمله را میگه ما باید چی کار کنیم؟
دارم به همه ی ایرانیا میگم این خاکی که ماها توش زندگی میکنیم خاک معمولی نیست جواهره
دوست دارم نظر شما رم بدونم


message 2: by S.Parisan (last edited Aug 25, 2016 11:49AM) (new)

S.Parisan من از پستی ، من از زاری، من از خواری گريزانم
منم دلبسته اين خاک، من فرزند ايرانم


message 3: by Hamed- (last edited Aug 25, 2016 12:04PM) (new)

Hamed- pasargad | 4 comments من کوروش هستم- شاه هخامنشیجمله بالا- کتیبه ای است به خط میخی پارسی که درکاخهای عمومی و خصوصی کوروش در پاسارکاد یافت شده است. واز اثار با فروشکوه وشگفت اورکشور باستانی ایرانکاخ هایی است که شاهنشاهان هخامنشی در پاسارگارد وتخت جمشید از سنگهای گران صیقلی بطرز کم نظیری بر پا نموده اند.

اما اینک سخن ما از کوروش هخامنشی است –مردی که در تورات ازاوبه نام مسیح و مرد خدا چنین یاد شده است : " خداوند به مسیح خویش یعنی کوروش بزرگ می‌گوید:

«من دست راست او را گرفتم تا بحضور وی امت ها را مغلوب سازم- و کمرهای پادشاهان را بگشایم تا درها رابر روی وی باز کنم- ودروازه ها بر روی او دیگر بسته نشود- ویهوه در پیش تو خواهد خرامید و جایهای نا هموار را – هموار سازم ودرهای برنجین را شکسته پشت بند های آهنین را خواهم برید و گنج های تاریک و خزاین پنهان را به تو خواهم بخشید- تا بدانی که من یهوه هستم و غیر از من خدایی نیست.»
( کتاب اشعیا باب 45)و در قرآنِ محمّد، در سوره کهف ایاتی راجع به ذوالقرنین امده است – که طبق تاکید اکثر پزوهشگران- مقصود کوروش شاه بزرگ- بوده است و اصولا ذوالقرنین به معنی قوچ دو شاخ است و چنانکه در فصل هشتم کتاب دانیال پیامبر مُراد از قوچ دو شاخ – اتحاد دو دولت پارس و ماد بوده است و اشاره به ظهور کوروش دارد که با اتحاد پارس و ماد – جهان متمدن انروز را به تسخیر خود در اورد وهم چنین تصویر کوروش هخامنشی در کاخ پاسارگارد که به‌صورت مردی بالدار-با دو شاخ افقی و تاج مشعلواربر سر بنظر می‌رسد . ودر قران ذوالقرنین را مردی خدا شناس ونیکوکار معرفی کرده است .
کوروش بزرگ بسیار بی آلایش و پاک نژاد بود و در رفتار آزاده و با القاب و عناوین شدیدا مخالفت می ورزید. ولی به‌علت عطوفت و پاکدلی و مهربانیِ این شاه بزرگ هخامنشی- ایرانیان کوروش بزرگ را پدر – یونانیان او را سرور و قانونگذار و یهودیان وی را مسیح پروردگار و برگزیده خداوند می دانستند .

« من برای صلح کوشیدم. من برده داری را بر انداختم و به بد بختی آنان پایان بخشیدم .»
این جمله بر گرفته از نخستین منشور صلح و آزادی و حقوق بشر در جهان است که به وسیله یک پادشاه ایرانی سروده شده و اکنون در موزه بریتانیا نگهداری میشود – این استوانه گل نوشته منشور کوروش بزرگ نام دارد و چنین ادامه می یابد :

« اعلا م می‌کنم تا روزی که زنده هستم و اهورا مزدا پادشاهی را به من ارمغا ن می‌کند – کیش و آیین و باورهای مردمانی را که من پادشاه آنان هستم گرامی بدارم و نگذارم فرما نروایان و زیر دستان من.

کیش و آیین و د ین و روش مردمان دیگر را پست بدارند و یا آنها را بیازارند. در پادشاهی من هر ملتی آزاد است که مرا به پادشاهی بپذیرد یا نپذیزد .من اعلا م میکنم که هر کس آزاد است هر دين و آیینی را که میل دارد برگزیند و هر جا می‌خواهد سکوت کند و هر کسب و کاری را که میخواهد انتخاب کند. تنها به شرطی که حق کسی را پایمال نسازد . تا روزی که من زنده هستم نخواهم گذاشت مردان و زنا ن را به نام بَرده و کنیز یا نام های دیگر بفروشند. »


برگرفته از : 1- ایران در عهد باستان . تالیف د کتر محمد جواد مشکور
2-فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی تالیف رلف نار من شارپ


message 4: by Maryam (last edited Aug 25, 2016 12:05PM) (new)

Maryam (bina) | 3 comments البته که ایران سرزمین ماست و همه عاشقانه دوستش داریم ولی خاک پرستی هم به نظرمن مثل دین پرستی، نژادپرستی و هر نوع وابستگی احساسی افراطی و نامعقول دیگه هست...
خاک، خاک است، در همه جای دنیا. این ما هستیم ، ما انسانها که به خاک معنا می دهیم.ما ایرانمان را دوست داریم بخاطر فرهنگش، فرهنگی پیشنیانمان ساخته اند..یعنی همان انسانها.


back to top