IRAN discussion

24 views
IRAN - ايران > ادامه آخرین اخبار!!

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by SerA (new)

SerA Mo (saramoazamian) Sina wrote: "روزنامه واشنگتن تایمز در گزارشی از ارسال نامه ای از سوی دولت باراک اوباما به آیت الله خامنه ای رهبر ایران خبر داده است.

به گزارش این روزنامه این نامه ماه گذشته میلادی و با هدف تلاش برای بهبود رو..."


آره منم شنیده بودم
میگن اصلا پررو شدن اینا و ترغیبشون به همچین تقلبی به خاطر چراغ سبزی بود که امریکا نشون داده بود


message 2: by Mansor (new)

Mansor Pooyan (wwwgoodreadscommansor-pooyan) | 23 comments قوه قضائیه برای تعیین تکلیف وضعیت هزاران بازداشت شده که نظر به حجم آماری و گزارشات بالغ بر سه هزار تن را در بر میگیرد کمیته ای تشکیل داده است. این حجم بازداشت با توجه به محدوده زمانی در تاریخ ایران پس از انقلاب بی سابقه استmessage 3: by Mansor (new)

Mansor Pooyan (wwwgoodreadscommansor-pooyan) | 23 comments تداوم اعتراضات توده ای نشان داد که عليرغم همه سبعيت نيرو های سرکوب، مردم ما از چه اراده پولادين و چه پتانسيل اعتراضی بزرگی برخوردار ند که با دست خالی به خيابانها ريخته و خشم ونفرت خود از رژيم به نمايش گذاشتند


back to top