گياهان دارويي discussion

88 views
اولين گياه دارويي

Comments Showing 1-12 of 12 (12 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

من هوم هستم!
من اولين گياهي هستم كه در اين جهان با انسان حرف زده و فوايد خود را آشكار ساخته ام. پيش از من گندم با حضرت آدم و حوا در بهشت صحبت كرده و فوايد خود را آشكار ساخت ، ولي در روي زمين قبل از من گياهي با انسان سخن نگفته است، طرف صحبت من در روي زمين حضرت زرتشت بود.
من داراي انواع مختلفي مي باشم. نوع بزرگ من در بلوچستان به طور خودرو به عمل مي آيد و در كنار راه زاهدان به ميرجاوه زياد ديده مي شود و اهالي محل به آن "هوموك" مي گويند. انواع ديگر من در شمال ايران: منجيل، دامغان، يزد، كوير لوت و سرحدات شرقي ايران مي رويد و به آن "ريش بز" مي گويند.در كتب قديم بيشتر مرا به نام " هوم المجوس" خوانده اند ، چه در نزد زرتشتيان و ايرانيان قديم گياهي مقدس تر از من نيست و من اولين گياه دارويي هستم كه در جهان شناخته شده و در كتاب اوستا در چندين سوره از من ياد شده است.
در آئين برهمن من را "ويد" ناميده اند. گياه مرا موبدان بامدادان پس از شستشو در برابر آتشگاه با كمي آب و شاخه نازكي از چوب انار در هاون مي كوبند و شيره آن را كه "پراهوم" ناميده مي شود، مي گيرند.
ايرانيان قديم معتقد بودند كه عصاره من روح را فرح مي بخشد، ميوه من گوشتدار قرمز، و مانند تاجريزي است و كبك آن را بسيار دوست دارد و ايرانيان آريايي از آن شرابي مي ساختند كه شراب هوم خوانده مي شد و آن را حضرت زرتشت حرام كرد.
من داراي يك ماده عامله هستم كه "افدرين" نام داردو در كتب داروسازي جديد انواع گياه مرا " افدرا" مي نامند. جوشانده بيست در هزار من براي رفع رماتيسم مفيد است، افدرين داراي اثر تنگ كننده مجاري عروق ، زياد كننده فشار خون و باز كننده مردمك چشم است و اثر قطعي در رفع عوارض تنگي نفس دارد و به آن "آدرنالين گياهي" لقب داده اند.
عصاره من برونشيت را معالجه مي كند. تنگي نفس را تسكين مي دهد. سرفه و عوارض آن را آرام مي نمايد. من بهترين داروي ضد حساسيت هستم و از آنجاكه بسياري از بيماري ها ناشي از حساسيت مي باشند ، مي توانيد همه جا از من استفاده كنيد.
رازي كه پس از 85 قرن فاش مي شود
همه مي دانيم كه زادگاه زرتشت شهر رضائيه است، دراوستا نوشته شده كه مسافري يك شاخه هوم به عنوان سوغات براي زرتشت آورد و آن حضرت پس از گفتگو با هوم او را شناخت و به فوايد آن پي برد. اكنون بيش از هشت هزار سال از ظهور زرتشت مي گذردو در اين مدت معلوم نبود كه آن مسافر هوم را از كجا آورده و به دست زرتشت داده است.اكنون پس از 85 قرن اين راز فاش شده و معلوم گشت كه در جزيره خوش آب و هوا وباصفاي "قريون داغي" در درياچه رضائيه اين گياه به فراواني وجود دارد و اين همان گياهي است كه زرتشت آن را ستوده استmessage 2: by Morteza (last edited Aug 25, 2016 11:38AM) (new)

Morteza | 13 comments Mod
ميشه بيشتر در مورد اين گياه توضيح بديد؟


message 3: by [deleted user] (new)

در كتاب زند چنين نوشته شده است: يك روز بامداد كه حضرت زرتشت به كار آراستن و آماده ساختن آتش سرگرم بود، مسافري بيامد و يك شاخه از گياه هوم را به عنوان ره آورد سفر به آن پيشواي بزرگ تقديم كرد.زرتشت همينكه چشمش به هوم افتاد آن را شناخت و از زيبايي و سودمند بودن او به فكر فرو رفت و خود به خود گفت:" اين گياه براي زندگاني خوش و خرم جاوداني و طول عمر آفريده شده است" آنگاه روي خود را به هوم كرد و پرسيد: "كه هستي؟" هوم خود را به او شناساند و زرتشت از او پرسيد كه براي اولين بار چه كسي تو را شناخت و شيره تو را فشرد. در جواب هوم گفت: براي اولين بار "ديونگهان" پدر جمشيدمرا شناخته و براي نوشيدن آماده كرد
در زبان تركي هوم به گياه ديگري مي گويند كه سم زيادي دارد
چنانچه عصاره هوم را با شيره ترياك مخلوط كنند از عوارض ترياك مي كاهد بدون آنكه خاصيت تخدير آن را كم كند( البته اين نكته باعث بدآموزي نشود0message 4: by Morteza (last edited Aug 25, 2016 11:38AM) (new)

Morteza | 13 comments Mod
واي چه خوب، آقا حميد راست ميگه از کجا ميشه پيداش کرد. آخه من نمي دونم چه طوري هوم با زرتشت حرف ميزده؟ آخه اينا چيه در آوردن.


message 5: by Pooriya (last edited Aug 25, 2016 11:38AM) (new)

Pooriya | 6 comments خوب به عنوان يه زرتشتي از غزال خانم تشكر ميكنم كه اين گياه رو معرفي كردن من هم تا حد توانم سعي ميكنم سوالاتتون رو جواب بدم ولي قبلش يه نكته مهم هست اون هم استفاده از لفظ حضرت براي سپنتمان زرتشت چون اين كلمه يك كلمه عربي هستش حتي در آيين نگارش هم استفاده از تركيب عربي-فارسي جايز نيست و ديگر اين كه كلمه حضرت در اسلام مورد استعمال هستش پس صحيح نيست اون رو با دين زرتشت مخلوط كنيم براي همين از لفظ آشو كه ريشه در اشه و اشون دارد استفاده كنيد واين كه من خودم به عنوان يه اروميه اي( نه رضاييه) فكر نكنم آشو زرتشت در اروميه به جهان قدم گذاشته باشه البته در گاتاها مشاهده ميشه كه ايشون در آذربايجان كنوني چشم به جهان گشودن ( احتمالاً شهر مراغه بود)سپس در دوران خردسالي به نديكي هاي درياچه چي چست ( اروميه) نقل مكان كردند و پيامبري ايشون در منطقه خراسان آغاز شد و يك نكته ديگه اين كه در اوستا چيزي به نام سوره نداريم اما از فوايد هوم در يسنا هاتهاي نه الي يازده ميتوان منثره هايي رو مشاهده كرد
اما هوم:havm
اين گياه يك گياه مقدس است كه آفشره اون گونهاي آشاميدني آييني به شمار ميره كه در مراسمهاي زرتشتيان جايگاه ويژه اي داره از نوشابه هوم با صفت دور دارنده مرگ ياد ميشه كه در بندهش هوم پادشاه كياهان به شمار ميره
ولي اون چيزي كه امروزه به عنوان هوم به كار ميره گياهي است از گونه افدرا(بكسره الف)كه در فلات ايران يافت ميشود كه بلندي آن به اندازه يك بوته كوچك است كه تعدادي ويژگي پزشكي نيز دارد و مردم اون رو به صورت دم كرده مورد استعمال ميكنن كه به انفيه ( مواد مخدري كه از راه بيني و دهان ميكشند) شدت بيشتري بدهند امروزه اين گياه رو با نام ريش بزي ميشناسند همچنيني از اين گياه آلكالوئيدي به نام افدرين به دست مياورند كه اثراتي مشابه آدرنالين دارد و سميتش از آن كمتر است و بر خلاف آدرنالين كه به شيوه تزريق وريدي استعمال ميشود از راه دهان وارد بدن ميشود ( در واقع يه جور اكس بي خطر ) و در نهايت بايد بگم در دين زرتشت هركسي كه در راه به دست آوردن نوشابه هوم براي مراسمها قدم بردارد يكي از بهترين و پاداشمندترين كردارها را انجام داده است

و اما آقا مرتضي گاهاً اسطوره ها با دين اختلات پيدا ميكنند كه در اسلام اون رو معجزه ميخونند حالا اين بستگي به شما داره كه اين قضيه رو چطور تحليل كنيد


message 6: by Morteza (last edited Aug 25, 2016 11:38AM) (new)

Morteza | 13 comments Mod
آخه پوريا جان اين خيلي خيلي جنبه ي اسطوره اي داره، نميشه خيلي راحت هضمش کرد.


message 7: by Pooriya (last edited Aug 25, 2016 11:38AM) (new)

Pooriya | 6 comments تو خيال ميكني نصف كردن ماه خيلي منطقيه يا شكافتن نيل خيلي با عقل جور در مياد يا اينكه مورچه با آدم حرف بزنه ؟؟؟ اگه اينا رو قبول داري پس اين يكي رو هم قبول كن


message 8: by [deleted user] (new)

سیر از جمله اولین های داروی گیاهی است .
سير يك گياه علفي دوساله و چندساله است كه از خرداد تا مرداد گل مي دهد. اولين بار در آسياي مركزي كشت شده است و قرن ها است كه بعنوان ادويه, سبزي و گياه دارويي در مناطق مديترانه اي تا آسياي مركزي استفاده مي شود. در حال حاضر سير در تمام نقاط دنيا كشت مي شود.پيازهاي تازه خاصيت دارويي دارند. آنها را با زرد شدن برگها در تير يا مرداد ماه برداشت مي كنند و اگر برداشت به تاخير بيافتد پيازها به پيازچه هايي تقسيم مي شوند. پيازها را در محل هاي خشك و عاري از يخبندان نگه مي دارند. بوي تند مشخصي دارد. تركيبات پياز سير شامل ۱/۰ درصد اسانس فرار بدبو با تركيبات آلي گوگرددار, ويتامين هاي C , B , A و تركيبات شبيه هورموني مي باشد. داروي آن بادشكن وكرم كش است, رشد باكتريها و قارچ ها را متوقف مي كند, ترشح زرداب را افزايش داده و فشار خون را كاهش مي دهد. البته مصرف خارجي آن باعث تحريك و سوزش پوست بدن شده و ممكن است باعث ايجاد التهاب و تاول شود.سير عمدتاً دردرمان نفخ شكم, ورم روده و بعنوان خاصيت كرم كشي بصورت داخلي مصرف مي شود. از آن براي درمان برونشيت و سرماخوردگي نيز استفاده مي شود. سير ادويه غذاهاي گوشتي, سس و سوپ مي باشد و بطور گسترده اي در كشورهاي منطقه مديترانه و در شرق استفاده مي شود. اين گياه احتمالا از ايتاليا بوسيله مستعمره نشين هاي رومي وارد اروپا شده است.message 9: by [deleted user] (new)

واز اولین های گیاهی بابونه مخصوصا بابونه رومی را می توان نام برد.
بابونه از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است و از تقويت كننده هاي تلخ بحساب مي آيد . جالينوس حكيم آنرا براي درمان تب و لرزهاي نوبه اي بكار مي برد .

1) يكي از مهمترين خواص بابونه درمان زخم معده و ورم معده است و اين گياه بآساني اين مرض را درمان مي كند و آنهائيكه سالهاست با اين مرض دست بگريبان هستند و از قرص هاي مختلف گران قيمت نظير Lozac و Zantac و غيره استفاده مي كنند مي توانند با استفاده از بابونه خرج داروي خود را پس انداز كنند و همچنين سلامتي خود را بازيابند .

براي درمان زخم معده يك ليوان چاي غليظ بابونه درست كنيد (4 قاشق چايخوري بابونه در يك ليوان آبجوش و يا چهار تا چاي كيسه اي بابونه در يك قاشق ليوان آب جوش ) و صبح ناشتا هستيد اين ليوان چاي را بنوشيد و سپس در رختخواب به پشت دراز بكشيد و بعد از چهار دقيقه بخوابيد و البته بعد از يكربع ساعت مي توانيد صبحانه خود را ميل كنيد . اين عمل را بمدت دو هفته ادامه دهيد تا زخم و ورم معده بكلي شفا يابد.message 10: by Morteza (last edited Aug 25, 2016 11:39AM) (new)

Morteza | 13 comments Mod
سير داراي خواص مختلفي هست که آرزو خانم لطف کردن اونا رو اين جا ذکر کردند، سير هم از اولين گياه هاي دارويي بوده، و اما بابونه، بابونه هم واقعا خواص حيرت انگيزي در ارتباط با درمان زخم معده و ورم معده دارد، و يک مشخصه اي که توجه منو به بابونه جلب کرده، اينه که بوي بسيار خوبي داره و موقع بو کردن گل اين گياه احساس آرامش و سبکي به انسان دست مي ده، اگر بلد بودم حتما از اون عطر يا اتکلن درست مي کردم، البته در اين باره ميشه از غزال خانم کمک گرفت، چون ايشون تبحر خاصي در درست کردن عطر و ادکلن دارن. که در جوامع اروپايي ايشون به نام کودک نابغه نام گرفتند و از شهرت خاصي در جوامع عطر و ادکلن سازي برخوردارند، اگه به شيشه ي خوشبوترين عطرهاي فرانسوي توجه کنيد، پايين اسم اون عطر واژه Elite baby رو مي تونيد پيدا کنيد که به معناي کودک نابغه است. واقعا جامعه ايران در مورد چنين افرادي خيانت مي کنه، اگر دست من بود ايشون رو به عنوان يک چهره ي ماندگار معرفي مي کردم، نه تنها به خاطر عطر و ادکلن سازي، بلکه به خاطر بوي خوش و آرامش بخشيه که هنگام شنيدن حرف هاي ايشون حس مي کنيد


message 11: by Pooriya (last edited Aug 25, 2016 11:39AM) (new)

Pooriya | 6 comments واقعاً جالبه خيلي خوشحالم كه با چنين افرادي ارتباط دارم اميدوارم هميشه موفق باشيد


message 12: by Morteza (last edited Aug 25, 2016 11:40AM) (new)

Morteza | 13 comments Mod
آقا کيا اگه فارسي تايپ کنيد بهتر از متنتون استفادهخواهدشد


back to top