دژ دیجیتالی دژ دیجیتالی discussion


65 views
دژ دیجیتالی

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by دانیال (last edited Aug 25, 2016 11:32AM) (new) - rated it 5 stars

دانیال بهزادی البته اين كتاب به نسبت بقيه ي كارهاي براون يه كم قديميه و بعضي هم معتقند از حيث دقت نظر علمي پايينه اما باز هم نثر معروف براون رو داره و خواننده رو با خودش مي بره


message 2: by Tim (new) - rated it 3 stars

Tim Uh, what?


Simon This is what Google translate translates the above comment as:

The rest of the book to Brown's work and some do little Qdymyh Mtqnd terms of scientific scrutiny known as Brown's prose Payynh but still nice and the singer with her ​​own lamb.

I'm serious. Google needs better Farsi translations, or our friend here is being very poetic.


Lordichigo korusaki Yah right! :0


Paul Vincent "the singer with her own lamb"?

I must admit I didn't think that when I read the book. Puts a whole different spin on it.


Danny I don't know if my comment is for the benefit of Danial, or to start a new string about Google translate. Either way, here is what he said:

"This book must be dated compared to Brown's other books, as some of the assumptions are bad in terms of scientific accuracy. However, it has Brown's famous prose, and it carries the reader along."


back to top