محسن نامجو discussion

304 views
سایت رسمی محسن نامجو

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Alirezaa (last edited Jan 16, 2008 12:31PM) (new)

Alirezaa | 7 comments بعد از مدت ها دادن وعده اینجانب محسن نامجو به علاقمندان و مخاطبان موسیقی خویش اعلام می کنم که تنها منبع معتبر و قابل دسترسی به موزیک ها ، ویدئوها ، مقالات، عکس ها و خبرهای بنده که مورد تایید می باشد سایت
www.mohsennamjoo.at
است
.....

متن کامل دست نوشته نامجو را در سایت رسمی اش بخوانید


message 2: by Sharaare (new)

Sharaare | 8 comments Mod
خدا را شکر که بالاخره یک سایتی چیزی خبری ... خوشحال شدیم.. اگر این جماعت نت باز بگذارند کارش را بکند.. اگر کپی پیست ها اجازه بدهد... اگر های همیشگی ما


message 3: by Nasim (new)

Nasim (nana_18myahoocom) | 1 comments دست بردار از اين ميكده سر به سري
پاي بگذار به اون راهي كه فكر كني بهتري
كه فقط ...فكر كني كه بهتري....
دست بردار و برو
ول كن اين خم ساغري...
اي عشق با تو حرف ميزنم ...
اي رنج مگر آجري....back to top