نادر ابراهيمي discussion

30 views
اولین آشنایی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mahan (new)

Mahan سلام دوستان

اولین آشنایی من با نادر ابراهیمی توسط یه دوست بود اون کتاب
"بار دیگر شهری که دوست می داشتم"
رو به من هدیه کرد خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم از اون دوست متشکرم
راستی تا یادم نرفته بگم اسمش
" شیلا ت "
بود


message 2: by Bahar (new)

Bahar (april) اولین کتابی که از نادر خوندم افسانه باران بود که بین بساط قدیمی کتابهای مادرم ‍پیداش کردم
:)


back to top