Класика на български език discussion

14 views
Предложения

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Svetozar (new)

Svetozar (sv_dimirov) | 12 comments Mod
Оставете своите препоръки, мнения и забележки.


message 2: by Alexandra (new)

Alexandra | 4 comments Предлагам да направим дискусия, в която всеки да споделя личното си творчество, ако има такова :)


message 3: by Svetozar (new)

Svetozar (sv_dimirov) | 12 comments Mod
Предложението ти е чудесно и вече има такава тема.
<а href="http://www.goodreads.com/topic/show/1... link text


back to top