Gırnatacı Gırnatacı discussion


9 views
Buket

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Buket Kitabı çok beğendim. En kısa zamanda bu yazarın ikinci kitabının da çıkmasını çok istiyorum.
Benim adayım kesinlikle bu kitap.


message 2: by Ugur (new)

Ugur Turkish Reading Challenges isimli grubumuzda bu ayki
oylamada bu kitap da bulunmakta. Şu anda 3. sırada devam etmekte.


back to top