Моята автобиография Моята автобиография discussion


10 views
Цитати

Comments (showing 1-3 of 3) (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Антония Димитрова "Ако някой се беше погрижил да ме въведе във всеки предмет, така че той да увлече мисълта ми, да събуди фантазията ми, вместо да ме тъпче с факти, ако беше успял да ми достави удоволствие и да ме заинтригува, използвайки умело цифри и илюстровани географски карти, ако някой беше изложил пред мен свое оригинално гледище за историята и бе разкрил музиката, която се крие в поезията, може би щях да се посветя на науката." (стр. 33-34)


Антония Димитрова "Бях влязъл в трудната и непривлекателна възраст на юношеството и изпитвах обичайните вълнения на възрастта. Обожавах безумната смелост и мелодраматичното, бях мечтател и плачльо; ругаех живота и в същото време го обичах; духът ми все още се оформяше като в какавида, но понякога внезапно избухваше в прояви на зрелост. Лутах се из този лабиринт от криви огледала и амбицията ми избликваше на моменти.Терминът "изкуство" никога не проникна в съзнанието ми, нито в речника ми. За мен театърът беше средство за препитание, нищо повече." (стр. 81)


Антония Димитрова "... Но оптимизмът е една от най-характерните черти на младостта, защото младият човек инстинктивно чувства, че неуспехите са временни и че една непрекъсната поредица от неуспехи е също така невероятна, както е невероятно да се отклониш от правия и тесен път на благоприличието." (стр. 85)


back to top