داستان كوتاه discussion

87 views
گفتگو و بحث > وصلت عاشقانه

Comments (showing 1-13 of 13) (13 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by میم. قاف (new)

میم. قاف | 12 comments ازدواج هایی که با عشق سر گرفته اند(به اصطلاح از دواجهایی عاشقانه)پدرشان خطاست و مادرشان ضرورت ونیاز


message 2: by میم. قاف (new)

میم. قاف | 12 comments نیچه


message 3: by میم. قاف (new)

میم. قاف | 12 comments چه اتفاقی میفته که یک انسان در رابطه ای که فکر میکنه که البته فکرمیکنه عاشقانه است بعد از مدتی از اون راطه خسته میشه ووقتی که ضرورت ونیازاش تموم میشه به انسان دیگه ای تبدیل میشه !!من فکر میکنم بیشتر ضرورت ونیاز هست همین!! بازم فکر کنم سوالی شد


message 4: by [deleted user] (new)

به نظرم دلیل نمیشه که چون نیچه این حرف رو زده پس صد در صد درست هست.البته شاید در مورد بعضی از آدما درست باشه ولی نه همه.چون ازدواج هیچ فرمولی نداره و برای هرکسی متفاوت هست
در مورد سوالی که خودت مطرح کردی،نظر من این هست که اون عشق،از اول هم عشق نبوده.یه حس جنسی آتشین بوده بیشتر
وگرنه عشق،نیاز نیست.بخششه.وقتی تو واقعا عاشق باشی،وجودت خالی نیست که به هر وسیله ایی نیاز به پر کردنش داشته باشی،وجودت لبریزه و اونچه که از وجودت لبریز میشه رو به دیگری می بخشی

این شاید خیلی ایدهآل به نظر برسه.اما به نظر من واقعیت داره.اما رسیدن به همچین چیزی وقت می بره.کار یه روز و دو روز یا یکی دو سال نیست.باید اول خودت به این باور برسی و بعد شخص موردعلاقه ات خود بخود پیدا میشه.اون موقع است که باید پیمان وفاداری ببندین(نه لزوما با ازدواج) سعی کنین مراحل بالندگی رو با هم طی کنین.طول میکشه،اما نتیجه میده.ممکنه حتی گاهی از هم خسته بشین،همونطور که آدم گاهی از خودش هم خسته میشه،اما باید مقاومت داشته باشین و با هم درستش کنین.چیزی که درآخر اتفاق میفته،یه عشق واقعیه.در آخر و نه در اول
اما متاسفانه اکثر آدما می چرخن و می گردن و عوض می کنن تا بتونن عشق!زندگیشون رو پیدا کنن و هیچوقت هم بهش نمی رسن.چون هنوز خودشون رو پیدا نکردن

بازم میگم،هر آدمی برای خودش دنیاییه و نمیشه برای همه یه نسخه پیجید.من تنها نظر خودم رو گفتم


message 5: by میم. قاف (new)

میم. قاف | 12 comments تنها نظر نبود به نظرم ادبیاتی که استفاده میکنید یه ادبیات نسخه پیچیدنیه !!جمله اخرت تون این ادبیات رو القا میکنه!!


message 6: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1319 comments Mod
نیچه عشق رو یه بیماری یا یک توهم میدونست
از نظر من عشق یعنی مجموعه مترادفی از سوءتفاهم ها


message 7: by [deleted user] (new)

میم. قاف wrote: "تنها نظر نبود به نظرم ادبیاتی که استفاده میکنید یه ادبیات نسخه پیچیدنیه !!جمله اخرت تون این ادبیات رو القا میکنه!!"

من نسخه ی مربوط به افکار و احساسات خودم رو گفتم.شما اگر ازش استفاده کنی ممکنه برات عوارض به همراه داشته باشه.


message 8: by [deleted user] (new)

Behzad wrote: "نیچه عشق رو یه بیماری یا یک توهم میدونست
از نظر من عشق یعنی مجموعه مترادفی از سوءتفاهم ها"


کلمات سختی رو استفاده کردی بهزاد.متوجه نشدم


message 9: by Behzad, دیوونه (last edited Oct 11, 2012 07:06AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1319 comments Mod
یعنی سوءتفاهم هایی که در یک راستا و به صورت پشت هم اتفاق می افته باعث میشه دوطرف فکر کنند عاشق هم شدند که معمولا این حالت با عدم رک گویی و بروز ندادن خود و خواسته واقعی شدت بیشتری پیدا می کنه
یعنی به عقیده من هر چقدر عدم شناخت و یا به قولی سوءتفاهم بیشتر باشه اون عشق در ابتدا قوی تر و عمیق تر خودشو نشون می ده
جمله :
ما آدمها را دوست نداریم ، نمایشی را دوست داریم که از ما در دلشان می سازند
.
قبلا گفتم :
وقتی عاشق میشیم تلاش می کنیم چهار دیواری آدمارو بشکنیم و بریم تو ، یادمون میره چیزی که عاشقش شدیم همون چهار تا دیوار بود نه آدم توش


message 10: by [deleted user] (new)

منم دارم میگم بعد از اینکه رفتی تو،باید عاشق بشی
در آخر و نه در اول


message 11: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1319 comments Mod
مطمئن باشی تنها گرزی که می تونه اون دیوار آخری رو بشکنه همینی که بهش میگن عشق


message 12: by Bita (new)

Bita | 55 comments maryam wrote: "به نظرم دلیل نمیشه که چون نیچه این حرف رو زده پس صد در صد درست هست.البته شاید در مورد بعضی از آدما درست باشه ولی نه همه.چون ازدواج هیچ فرمولی نداره و برای هرکسی متفاوت هست
در مورد سوالی که خودت مطر..."


کاملا موافقم.


message 13: by [deleted user] (new)

Bita wrote: "maryam wrote: "به نظرم دلیل نمیشه که چون نیچه این حرف رو زده پس صد در صد درست هست.البته شاید در مورد بعضی از آدما درست باشه ولی نه همه.چون ازدواج هیچ فرمولی نداره و برای هرکسی متفاوت هست
در مورد سو..."
:)


back to top