داستان كوتاه discussion

226 views
دانلود كتاب > زن زیادی - جلال آل احمد

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments عنوان کتاب : زن زیادی

نويسنده : جلال آل احمد

تاريخ نشر : اسفند ماه 82

تايپ : ليلا اکبری

http://msaleh.persiangig.ir/document/...


message 2: by Ashkan (last edited Feb 16, 2009 03:51PM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments جلال آل احمد خصوصیات منحصر به فردی دارد که تاثیر مستقیمی برروی کارکرد ادبی او نیز داشته است. من فرد شهیری را نمی شناسم که از کمونیست بودن خسته و به یک مسلمان دو آتشه! بدل شود. در هر صورت خواندن هدفمند آثار آل احمد در سه زمینه قابل بررسی مو شکافانه است
تحولات اجتماعی که در کتب تحقیقی او مثل اورازان یا تات نشین های بلوک زهرا قابل بررسی است
سیر تحول ادبیات معاصر که نیاز به جمعبندی عمومی آثارش دارد
تحولات سیاسی که نیاز به بررسی و مقایسه آثارش پیش از انتشار داستان سه تار و پس از انتشار کتاب بر سر دو راهی (اگر اسم کتاب را اشتباه نکره باشم)دارد
من به شخصه چندین اثر وی را بسیار می پسندم
تات نشین های بلوک زهرااز مجموعه کتب تحقیقاتی وی
قمارباز اثر داستایوفسکی از ترجمه های وی
داستان سه تا و مدیر مدرسه از داستان های وی
message 3: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments من این مجموعه ی داستان های کوتاه ِ « زن ِ زیادی » را از هر کتاب های دیگر ِ جلال بیشتر دوست دارم و به در ترجمه هم، ترجمه ی کتاب ِ « دست های آلوده » را دوست دارم.

صالح جان ممنونم که این کتاب رو برای دانلود اینجا قرار دادی


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Mahyar wrote: "من این مجموعه ی داستان های کوتاه ِ « زن ِ زیادی » را از هر کتاب های دیگر ِ جلال بیشتر دوست دارم و به در ترجمه هم، ترجمه ی کتاب ِ « دست های آلوده » را دوست دارم.

صالح جان ممنونم که این کتاب رو برا..."قابل نداشت
هرچند خودم این کتاب رو نخوندمmessage 5: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments حتماً بخونش.... اگه چیزی به دست نیاری، از دست هم نمی دی

;)


message 6: by Sanaziii (new)

Sanaziii | 57 comments
:(
ارور داد


message 7: by Panah (new)

Panah | 30 comments مرسی صالح عزیز


back to top