Черният ангел: Раждането на един от нас (#1) Черният ангел discussion


20 views
Черният ангел вече се роди!

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Гери Ако сте готови да полетите на крилете на черния ангел, ако обичате приключенията и новата българска литература, то това е книга и за вас! Приятно четене!


Svetla Вечната борба между доброто и злото. Готови ли са хората да посрещнат носителя на промяната в лицето на Черния ангел. Готов ли е и той самият за това, което му предстои. Един чудесен дебют на млад български автор.


Alexander Draganov Книгата е страхотна. Жалко само, че сме в България, защото плаче за филмиране :(


back to top