داستان كوتاه discussion

54 views
قاصدک ِ خيس

Comments Showing 1-21 of 21 (21 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments :گفته بودي
دلتنگي هايم را با قاصدک ها قسمت کنم
.تا به گوش تو برسانند
:مي گفتي
،قاصدکها گوش شنوا دارند
غم هايت را در گوششان زمزمه کن
.و به باد بسپار
..
و من اکنون صاحب دشتي قاصدکم
،اما
مگر تو نمي دانستي
!قاصدکهاي خيس از اشک، مي ميرند؟


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments قاصدک
هان چه خبر آوردی؟
از کجا وز که خبر آوردی؟
خوش خبر باشی اما اما
گرد بام و در ِمن
بی ثمر می گردی
انتظار خبری نیست مرا
...

امکان نداره کسی بگه قاصدک من یاد این شعر اخوان نیفتم.

شعرتون زیبا بود
ماریای عزیز
MahtaBi KhaNooM | 1782 comments زيبا...زيبا ... زيبا
دلنواز..هماهنگ...موزون
------------

هيچ وقت نشد قاصدک ها خبرچين من باشند...هميشه گوشه حياط پنهان ميشدند.
Fahimeh-amirhomayon (fahim-amirhomayon) | 20 comments قاصدکهاي خيس از اشک، مي ميرند؟
قاصدکهای خیس می مانند؛ شاید از دم آه هایت دوباره جان بگیرند

زیبا بود


message 5: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments نبی و صالح عزیز
مهتابی و فهمیه نازنین

ممنون از اظهار نظر و لطفتون
.....

فهمیه جان
کاش آن شود که گفته بودی؛
،اما، اگر از پس آنهمه دلتنگی
دم ِآهی مانده باشد!؟


message 6: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
...عالی بود و
عالی بود


message 7: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
همین مونده بود که نبی خان بگن که شعر کامل چیه.
مگه نه آقا نبی؟


message 8: by Maria (last edited Feb 02, 2009 10:41AM) (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments ممنون از ديوونه ي عزيز
و آقا مهدي بزرگوار

....
!!!آقا مهدي عزيز، ذوق ِ نبي جان را که کور کرديد؟

،حالا که افتخار داديد به من
نظرتون رو در مورد اين به اصطلاح شعر هم بديد
قافيه تمام خواهد شد


message 9: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
جملات شعرت طولانيه كه باعث اطناب شده

ميشه بعضي جملات رو كوتاه تر و موجز تر نوشت


message 10: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments Mehdi wrote: "جملات شعرت طولانيه كه باعث اطناب شده

ميشه بعضي جملات رو كوتاه تر و موجز تر نوشت"


بی نهایت متشکرم، استاد
لحاظ می شود


message 11: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments مارياي عزيز اين هم مثل بقيه ي شعر هات زيبا بود


message 12: by Josef (new)

Josef | 66 comments قاصدكهاي خيس
ميدانم دوباره
از افتاب عشق تو بال برواز مي يابند


message 13: by Josef (new)

Josef | 66 comments ممنون از شعر زيبات ماريا


message 14: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments الناز جان
و
ژوزف عزيز

از لطفتون ممنونم


message 15: by Aslan666 (new)

Aslan666 | 2 comments زیبا بود.
اولین نوشته ی من تو سایت شماست به همین خاطر شعر کوچیکمو با ماریا تقسیم میکنم همین الآن نوشتمش
.
زمان گذشت و سالهاخشکیدند در کسالت این زمان کهنه خبری باز نیامد
خبری باز نیامد
و من آه کشیدم در باد
شاید زمزمه ی مرموزش قاصدی باشد از آن دل طوفانی من


message 16: by Maria (last edited Feb 13, 2009 02:52AM) (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments Aslan666 wrote: "زیبا بود.
اولین نوشته ی من تو سایت شماست به همین خاطر شعر کوچیکمو با ماریا تقسیم میکنم همین الآن نوشتمش
.
زمان گذشت و سالهاخشکیدند در کسالت این زمان کهنه خبری باز نیامد
خبری باز نیامد
و من ..."


...
قاصدک با باد خبر آورد
.از دل طوفاني ات
!دل قوي دار
.آه ها رانيز پاياني ست
...
مايه افتخار من، دوست عزيز
!به جمع صميمي ما خوش آمدي


message 17: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Aslan666 wrote: "زیبا بود.
اولین نوشته ی من تو سایت شماست به همین خاطر شعر کوچیکمو با ماریا تقسیم میکنم همین الآن نوشتمش
.
زمان گذشت و سالهاخشکیدند در کسالت این زمان کهنه خبری باز نیامد
خبری باز نیامد
و من ..."


سلام اسلان جان
خوشحالم که اینجایی
امیدوارم اینجا بیشتر از این ببینمت


message 18: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments saleh wrote: "قاصدک
هان چه خبر آوردی؟
از کجا وز که خبر آوردی؟
خوش خبر باشی اما اما
گرد بام و در ِمن
بی ثمر می گردی
انتظار خبری نیست مرا
...

امکان نداره کسی بگه قاصدک من یاد این شعر اخوان نیفتم.

شعر..."


فقط می توانم بگویم حسن سلیقه و جالب آن که من هم که عنوان را دیدم دقیقا به یاد این شعر افتادمmessage 19: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments Ashkan wrote: "saleh wrote: "قاصدک

امکان نداره کسی بگه قاصدک من یاد این شعر اخوان..."


خيرمقدم دوست عزيز، اشکان جان

،و جالب تر اينکه به گاه نوشتن
هيچ به ياد اين شعر دوست داشتني
!شاعر محبوبم نبودم


message 20: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments ماریا جان این شاید مبین این مطلب باشد که در شعری که سرودی با مهدی اخوان ثالث همگام شدی که اتفاق میمون و خجسته ای است


message 21: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 691 comments Ashkan wrote: "ماریا جان این شاید مبین این مطلب باشد که در شعری که سرودی با مهدی اخوان ثالث همگام شدی که اتفاق میمون و خجسته ای است"

نظر لطف شماست
!!!ولي من کجا و همگامي باايشان کجا؟
شايد هم مشغله هاي روزمرگي زندگي از يادمان مي برد
خاطره هاي خوش را


back to top