جایزه ادبی اصفهان Winners

Winners

روز هزار ساعت دارد

by
liked it 3.00 avg rating — 10 ratings
جایزه ادبی اصفهان for رتبه دوم بخش رمان (2009)
Rate this book
Clear rating
شطرنج با ماشین قیامت

by
3.38 avg rating — 360 ratings
جایزه ادبی اصفهان (2006)
Rate this book
Clear rating
من ببر نیستم پیچیده به بالا...

by
2.51 avg rating — 49 ratings
جایزه ادبی اصفهان (2002)
Rate this book
Clear rating