รางวัลแว่นแก้ว Winners

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใช้
พระนามแฝง “แว่นแก้ว” ในพระราชนิพนธ์วรรณกรรมเยาวชนเปี่ยมคุณภาพ “แก้วจอมแก่น” และ “แก้วจอมซน” เด็กและเยา
...more

Winners

เอ้อระเหยลอยคอ

by
3.50 avg rating — 2 ratings
รางวัลแว่นแก้ว for นวนิยายสำหรับเยาวชน (2012)
Rate this book
Clear rating

nominees

ท่ามกลางไทม์ไลน์

by
4.20 avg rating — 5 ratings
รางวัลแว่นแก้ว Nominee for นวนิยายสำหรับผู้ใหญ่ (2013)
Rate this book
Clear rating