Jump to ratings and reviews
Rate this book

Pocket Science #1

De quantumcomputer: Een digitale revolutie op het punt van uitbreken

Rate this book
Hij is razendsnel en kan dingen waar zelfs de sterkste supercomputer zijn tanden op stuk bijt. Van complete simulaties van ons klimaat of de ontwikkeling van effectievere medicijnen, tot het moeiteloos kraken van versleutelde informatie – als het even meezit maakt de quantumcomputer het allemaal mogelijk.

Met het toonaangevende quantumcomputerlab QuTech aan de TU Delft en het unieke quantumsoftware-instituut QuSoft in Amsterdam loopt Nederland voorop in de ontwikkeling van dit rekenbeest van de toekomst.

Dit boekje geeft een toegankelijke inleiding op de spookachtige natuurwetten waarmee deze nieuwe quantumcomputer rekent. Een kijkje achter de schermen bij een technologische revolutie die op het punt van uitbreken staat.

104 pages, Paperback

First published July 27, 2017

Loading interface...
Loading interface...

About the author

George van Hal

9 books13 followers
George van Hal (1980) is sterrenkundige, sciencefictionfan en wetenschapsredacteur
bij de Volkskrant. Hij spreekt regelmatig op radio, televisie en in publiekslezingen over wetenschap.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
1 (2%)
4 stars
16 (40%)
3 stars
19 (47%)
2 stars
3 (7%)
1 star
1 (2%)
Displaying 1 - 4 of 4 reviews
Profile Image for Boekenwurm Saskia.
110 reviews1 follower
November 28, 2017

De Ultieme Vraag van het Leven, het Universum en alles

Aan de hand van de titel boven deze recensie zul je verwachten dat het over een boek van Douglas Adams gaat. Niets is minder waar. Dit boek gaat over een nabije toekomst die er in 2067 al kan zijn. De quantumcomputer komt eraan en wanneer deze universeel toepasbaar is, zal ons leven veranderen op manieren die we ons nu nog nauwelijks kunnen voorstellen.

George Hal legt in het 103 pagina’s tellende boekje 'De quantumcomputer' op een beknopte maar toegankelijke wijze uit wat quantumfysica is en hoe het ontstaan is. Je hebt er wel enige verbeeldingskracht voor nodig om het verhaal te kunnen volgen omdat het hele quantum gebeuren uitgaat van de veronderstelling dat een klein voorwerp op twee plaatsen tegelijk kan zijn. Van Hal laat ons zien dat inmiddels bewezen is dat dit écht mogelijk is. Hij vertelt ons over qubits, elektronen, fotonen, diamanten, superpositie en verstrengeling. Hij laat ons zien wat de verschillen zijn met klassieke computers en welke problemen nog opgelost moeten worden voordat de quantumcomputers de wereld in gebracht worden. Zo kun je bijvoorbeeld quantumcomputers niet op dezelfde manier programmeren als onze huidige computers maar je zou ze wel kunnen programmeren door ze zelf-lerend te maken.

Van Hal vertelt ons over de mogelijkheden van deze toekomstige computer. Hij kan ongelooflijk veel meer data verwerken en berekenen dan de huidige generatie computers. Alle wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen daardoor een stuk sneller gaan. Hij kan bijvoorbeeld in korte tijd medicijnen ontwikkelen waar anders decennia voor nodig zijn. Je zou er ook ons energieprobleem mee kunnen oplossen, aldus van Hal, door energie op een efficiëntere manier te produceren en te transporteren. Een computer die in een weekje tijd berekeningen kan doen waar onze huidige computers 13 miljard jaar over zouden doen, biedt ongekende mogelijkheden. Je zou hem de Ultieme Vraag van het Leven en het Universum' kunnen stellen. Van Hal legt ons uit dat het antwoord van de computer dan inderdaad '42' zou kunnen zijn, net zoals in de Hitchhikers Guide van Douglas Adams. Maar hij legt ons ook uit dat zo'n antwoord betekent dat de vragensteller zijn vraag verkeerd geformuleerd heeft.

Heel wat bedrijven zijn inmiddels bezig met het ontwikkelen van hardware , software en internet voor de quantumcomputer. Bedrijven en overheden houden volop rekening met de gevolgen die deze ontwikkelingen gaan hebben. Als voorbeeld geeft van Hal onze eigen KPN. Omdat je met een quantumcomputer alle beveiligingssleutels kunt ontcijferen zoeken zij naar manieren om ons data-verkeer te beveiligen. NSA en Google doen hetzelfde want ze willen natuurlijk niet dat hun gegevens op straat komen te liggen.

‘De quantumcomputer’ is een handig klein en goed leesbaar naslagwerkje voor mensen die graag willen weten hoe zo’n computer werkt, wat de mogelijkheden ervan zijn en wat de huidige stand van zaken is.
Voor natuurkundigen is dit boekje te beperkt maar de gemiddelde lezer moet er op bedacht zijn dat het boek aardig wat technische uitleg bevat.
Profile Image for Paul Brandt.
118 reviews1 follower
August 8, 2018
Een overzichtelijk en inzichtelijk boekje als eerste inleiding op de quantumcomputer. De auteur heeft er veel aan gedaan om het onderwerp in lekentermen te beschrijven, zonder dat het compleet debiel wordt. En ruim 90 pagina's met goed leesbaar Nederlands is snel te lezen, dus het kost niet veel tijd. Mijn interesse in het onderwerp is gewekt, dus dat heeft de auteur in ieder geval bereikt!
Profile Image for Michel Meijer.
313 reviews1 follower
August 26, 2018
Nice Dutch pocket book on some of the basics of quantum computing. Just layman's descriptions, so actually I still dont know anything about how they work. But for starters a nice one.
Profile Image for Evren.
39 reviews
May 18, 2021
Kort maar krachtig. Dit wordt de volgende technologische revolutie.
Displaying 1 - 4 of 4 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.