Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “กามเทพเล่นกล” as Want to Read:
กามเทพเล่นกล
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

กามเทพเล่นกล

3.93  ·  Rating details ·  45 Ratings  ·  8 Reviews
ใครจะรูวา 'มรุต' หนุมสุดหามผูเสียศูนยเพราะสูญเสียคนรัก แถมยังเกลียดเดกและสุนัขอยางกับอะไรดีจะตองมาเจอกับของแสลง ก 'ปุณฑริก' แมบานคนใหมของเขานะสิ กระเตงลูกชายจำมำชางจออยางกับผีเจาะปากเขามาอยูดวยไมพอ ยังพวงหมาขากะเผลกมาอีกตัว จะไหวไหมเนียงานนี สามชีวิตใหมทีกาวเขามาจะทำใหคนหามหัวใจดานชาใจออนไดหรือไม แลวจะผิดไหม...ถาหนุมหลอพอรวยอยางเขาจะมีใจใหสาวใชในบานตัวเอง ...more
Paperback, 504 pages
Published February 2009 by Sugar Beat
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about กามเทพเล่นกล, please sign up.

Be the first to ask a question about กามเทพเล่นกล

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
Rating details
Sort: Default
|
Filter
Srisurang
Feb 12, 2013 rated it it was amazing
Shelves: thai-novel, widget
สนุกนารักมากกกกก เอาไปหาดาวเตมๆ เลย เพราะถูกใจ เปนนิยายสีขาวแนวโรแมนติกคอเมดีทีอานไปกหัวเราะคิกๆ ไปกับความนารักนาชังของเดกชายไขตุน ความใสซือมีนำใจจิตใจดีงามของนางเอก ความนากรีดของพระเอก ทุกๆ บท ทุกๆ ตอนนารักมากมาย แลวยังมีความนาประทับใจของความรักผูกพัน หวงใยกันในครอบครัว และการใหอภัย ตลอดจนความซึงทีทำเอานำตาซึมในหลายครัง

พระเอก มรุตหรือคุณมารค ทังหลอละลายใจ เครงขรึม แฝงความเจาเลห รักใครยาก แตรักแลวรักเลย ทุมเททังตัวทังหัวใจกันเลยทีเดียว สวนนางเอกปุณฑริก (หรือเปอ)นัน แมฐานะไมคอยดี ไมมีโอกาสรำเรียน
...more
Polyj
Jan 24, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: read-2016
4.5 / 5 Stars
KorBua Bao
สองไขนารักมากกกคะ อานไปกคิดถึงเจาหลานชายตัวแสบไป รุนราวคราวเดียวกับไขตุนเลยคะ พูดมากพอๆกัน ถาแสบทีบานมาเจอเจาไขตุน ผูใหญอยางเราคงหงายเงิบกันเปนแถบๆ เดกสมัยนีฉลาดชางพูดชางคิดเกินกวาผูใหญอยางเราๆจะคิดจริงๆ

ชอบตอนไขตุนกำราบนายยศ เดกอารายแสบซาไดใจจริง
...more
Monaliz Juang
เรืองนีเปนแนวรักโรแมนติกแฝงมุกตลกเลกนอย เนือเรืองคอนขางนารักหวานๆเลยทีเดียว พระเอกดีงามมาก นางเอกกนารัก ทังไขตุน และไขตมกนารักมากทีเดียว อานไดเพลินๆจนจบเลม มีแงคิดดีๆในหลายๆเรือง ไดมองความรักในมุมสวยงาม จริงๆฐานะของทังสองตางกันมาก แตในเรืองไมไดทำใหเหนตางในเรืองนี ตัวพระเอกเองกไมไดใหความสนใจ ทางครอบครัวพระเอกกยอมรับเพราะเหตุการณในอดีตเปนคนเปิดตาใหพอแมพระเอกยอมใหลูกมีความสุข แตคนมาเดือดรอนแทนคือคนทีมารักพระเอก บางทีกเขาใจ แตนิสัยกชางนางรายแบบไทยจริงๆ ประเภทเปาหูนางเอก โชคดีทีพระเอกไมงีเงา และนารัก ...more
Clairdenoon
...ไมมีอะไรจะงดงามไปกวาการใหอภัยคนในครอบครัวของเรา..และไมมีอะไรนาเสียใจไปกวาการใหอภัยคนในครอบครัวของเราในวันทีสายเกินไป....
....อานจบแลว....ความรูสึกประทับใจทวมทนลนหลามคะ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡เอาใจไปใหหมดเลย..ขอคารวะไรทเตอรทีเขียนเรืองนี..ยิงกวาความสนุกเอาไปทำละครไดเลย♡♡♡♡♡♡♡♡...อบอุนดีงามฟินซาบซึงละมุนหัวใจนังยิมขำตอนตี2...ใสพานแลวเกบไวในคอลเลคชันเลมโปรดสุดๆเลยคะ..ตอนแรกเหนมีเดกและหมากับนางเอกชือเปอ..เลยลังเลทีจะอาน...^0^ดีใจจริงๆทีไดอานถาไมอานเลมนีคือพลาดแลวคะ!......เปอนารักเหมาะสมคูควรกับความรักของคุณ
...more
WaRee
Mar 22, 2016 rated it liked it  ·  review of another edition
กามเทพเลนกล ..วาดวยพระเอกมีปม กับนางเอกสวยแตชีวิตรันทด แลวยังเกบเดกกับหมามาเลียงอีก ..อานแบบนิยายกขำๆเพลินๆดี..แตพอมองในมุมความจริงกนะ การรับเดกมาเลียงยังมีขอกฎหมายและการพาเดกเขาเรียนมันมีรายละเอียดเยอะกวานัน ไมงันไมสามารถพาเดกเขาระบบไดแนนอน ..และเรืองนีกยังไมพนวานางเอกตองสวยจนคนตะลึง เธอจะจน เธอจะไมมีความรูแตยังไงหนาตาตองสวย ..พระเอกบอกรักนางเอกทีใจแตอานดีๆจะรูวาเขารักตังแตแรกเหน ..สรุปแคหนังหนาสวยกมีชัยไปกวาครึงตามสไตลนิยายไทย ...more
Ning
Jun 05, 2011 rated it really liked it
นารัก .. อานไดเพลิน ๆ ดีคะ

เพิงมีโอกาสไดอานของนักเขียนทานนีเปนครังแรก
พลอต การดำเนินเรือง สำนวนตาง ๆ ดีคะ
มุขตลกขำดีมาก ..

เปนอีกนามปากกาทีสนใจ
และคิดวาจะติดตามผลงานตอในอนาคตคะ
...more
Namfon
Jun 10, 2016 rated it it was amazing  ·  review of another edition
ชอบ อานรอบสองแลว ...more
Serverlus
rated it liked it
Jul 14, 2016
Chanyarak Khemthong
rated it really liked it
Mar 17, 2018
Sariya
rated it really liked it
Mar 19, 2018
Kwang
rated it it was ok
Jan 27, 2016
Amitta Sayfun
rated it liked it
Feb 28, 2015
Foon
rated it it was amazing
Jun 03, 2016
Miingmiko
rated it it was amazing
Mar 07, 2017
Thanaporn
rated it it was amazing
Nov 23, 2015
SRWN
rated it liked it
Jan 13, 2016
Panadda Rach
rated it it was amazing
Jan 02, 2015
Panadda Laorach
rated it it was amazing
Apr 06, 2014
Poppoo
rated it really liked it
Mar 11, 2017
Nony
rated it it was ok
Apr 25, 2016
Bussara
rated it really liked it
Feb 03, 2017
Wora Pun
rated it liked it
Mar 15, 2016
Nlinpatr
rated it it was ok
Mar 20, 2018
Jerry
rated it really liked it
Oct 16, 2016
Metinee
rated it liked it
Mar 10, 2017
Fon
rated it really liked it
Jul 19, 2016
Anida
rated it it was amazing
Apr 23, 2017
Paradisemedicine Trivisavavet
rated it really liked it
Dec 10, 2015
« previous 1 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »