Jump to ratings and reviews
Rate this book

Театър х 3

Плъхът, Ключът от асансьора, Изкуплението

Rate this book
Театралното творчество на Агота Кристоф е писано в по-голямата си част преди да се посвети на изкуството на романа. Направеният подбор за поредицата „Театър х 3“ предлага три текста, много различни в своята композиция, както и в изграждането на персонажите и сценичното им присъствие.

„Плъхът" (1972) е може би най-политическата пиеса па авторката, в която критикува тоталитарните утопии и техните поклонници.

„Ключът от асансьора" (1977) е покъртителен разказ за осакатената любов, загубените илюзии и пълната зависимост на една жена от своя съпруг, който постепенно я лишава от всичките ѝ сетива - ръце, крака, очи, уши, за да не се поддава на изкушенията на околния свят и за да я сведе до безгласна буква, която да стои като предмет в дома му.

В „Изкуплението" двамата герои напомнят Бекетови несретници – един Глух и един Слепец си изкарват прехраната като улични артисти; единият свири на хармоника, а другият е огнегълтач. Ако в началото на пиесата те будят съжаление с окаяния си вид и ни карат да си мислим, че са преживели трагедия, която е съсипала живота им, впоследствие разбираме, че единият е бил терорист и е оглушал при атентат, в който са загинали много хора, а другият е работел в тайните служби и е измъчвал политически затворници.

Драматургичният свят на Агота Кристоф се свежда до факти, които са изложени в суров вид, без да бъдат коментирани, нито осъждани. Жестокостта, липсата на обич, предателството, лошотията обитават този мрачен свят на пропаднали човешки същества, загубили представа за истина и лъжа, за добро и зло, незнаещи кои са и за какво живеят.

96 pages, Paperback

Published January 1, 2011

Loading interface...
Loading interface...

About the author

Ágota Kristóf

36 books1,057 followers
Ágota Kristóf was a Hungarian writer, who lived in Switzerland and wrote in French. Kristof received the European prize for French literature for The Notebook (1986). She won the 2001 Gottfried Keller Award in Switzerland and the Austrian State Prize for European Literature in 2008.

Kristof's first steps as a writer were in the realm of poetry and theater (John et Joe, Un rat qui passe), which is a facet of her works that did not have as great an impact as her trilogy. In 1986 Kristof’s first novel, The Notebook appeared. It was the beginning of a moving trilogy. The sequel titled The Proof came 2 years later. The third part was published in 1991 under the title The Third Lie. The most important themes of this trilogy are war and destruction, love and loneliness, promiscuous, desperate, and attention-seeking sexual encounters, desire and loss, truth and fiction.

She has received the European prize for French literature for The Notebook. This novel was translated in more than 30 languages. In 1995 she published a new novel, Yesterday. Kristof also wrote a book called L'analphabète (in English The Illiterate) and published in 2004. This is an autobiographical text. It explores her love of reading as a young child, and we travel with her to boarding school, and over the border to Austria, and then to Switzerland. Forced to leave her country due to the failure of the anti-communist rebellion, she hopes for a better life in Zurich.

The majority of her works were published by Editions du Seuil in Paris. She has two new short stories published at Mini Zoe collection entitled "Ou es-tu Mathias" and "Line, le temps". The names Mathias and Line are from her previous novels.

She died on 27 July 2011 in her Neuchâtel home.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
0 (0%)
4 stars
0 (0%)
3 stars
0 (0%)
2 stars
0 (0%)
1 star
0 (0%)
No one has reviewed this book yet.

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.