The Ottoman Empire Quotes

Rate this book
Clear rating
The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600 The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600 by Halil İnalcık
870 ratings, 4.20 average rating, 54 reviews
Open Preview
The Ottoman Empire Quotes Showing 1-1 of 1
“(Osmanlı Beyliği'nin kuruluş döneminden bahsediyor) Sınır bölgesi, Moğol yönetiminden kaçan askerler ve siyasal açıdan önemli kişiler için bir sığınak, aynı zamanda da yeni bir yaşam ve gelecek arayan umutsuz köylü ve kasabalılar için bir yurt oluyordu.”
Halil İnalcık, The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600