The Seat of the Soul Quotes

Rate this book
Clear rating
The Seat of the Soul The Seat of the Soul by Gary Zukav
35,967 ratings, 4.00 average rating, 650 reviews
Open Preview
The Seat of the Soul Quotes Showing 1-30 of 87
“For every action there is an equal and opposite reaction. You receive from the world what you give to the world.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Every experience that you have and will have upon the Earth encourages the alignment of your personality with your soul. Every circumstance and situation gives you the opportunity to choose this path, to allow your soul to shine through you, to bring into the physical world through you its unending and unfathomable reverence for and love of Life.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Truth is that which does not contaminate you, but empowers you. Therefore, there are degrees of truth, but, generically, truth is that which can do no harm. It cannot harm.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“The decisions that you make and the actions that you take upon the Earth are the means by which you evolve. At each moment you choose the intentions that will shape your experiences and those things upon which you will focus your attention. These choices affect your evolutionary process. This is so for each person.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Every action, thought, and feeling is motivated by an intention, and that intention is a cause that exists as one with an effect.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“when the personality comes fully to serve the energy of its soul, that is authentic empowerment”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“The remedy for an absence is a presence. Evil is an absence and, therefore, it cannot be healed with an absence. By hating evil, or one who is engaged in evil, you contribute to the absence of Light and not to its presence. Hatred of evil does not diminish evil, it increases it.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“When perception of the physical world is limited to the five-sensory modality, the basis of life in the physical arena becomes fear. Power to control the environment, and those within the environment appears to be essential.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“As the anger, or the fear, within a personality builds, the world in which it lives increasingly reflects the anger, or the fear, that it must heal, so that eventually, ultimately, the personality will see that it is creating its own experiences and perceptions, that its righteous anger or justifiable fear originates within itself, and therefore can be replaced by other perceptions and experiences only through the force of its own being.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Cel naš svet je zgrajen na energiji petčutne osebnosti, ki si je izbrala učenje s strahom in dvomom. Narodi se boje narodov, rase se boje ras, in spola se bojita drug drugega. Fizično resničnost, ki je zunanja moč, bi lahko proučevali v duhu sodelovanja z Zemljo in spoštovanja do nje. Namesto tega pa smo človeški rod izbrali, da Zemljo raziskujemo z občutkom gospodovalnosti in izkoriščanja. To je pot učenja s strahom in dvomom, strahom pred fizičnim okoljem in dvomom, ali naravno spadamo vanj.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
tags: zemlja
“Osebnost se zanima zase. Rada ima vznemirjenje. Ni nujno, da je odgovorna, skrbna ali ljubeča. Duša je energija univerzalne ljubezni, modrosti in sočutja. Ustvarja s temi energijami. Osebnost razume moč kot nekaj zunanjega in jo zaznava kot tekmovanja, grožnje, dobitke in izgube ter jih primerja z drugimi. Ko se uglasite z svojo osebnostjo, daste moč kraljestvu petih čutov, zunanjim okoliščinam in predmetom. Sami si odvzemate notranjo moč. Ko se začnete zavedati svojega duhovnega jaza in izvora, svoje nesmrtnosti, ko izberete in živite v skladu s prvim in šele nato s fizičnim, zapolnite vrzel, ki obstaja med osebnostjo in dušo. Doživljati začnete duhovno moč.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Osebnosti, ki se zaveda svoje razdvojenosti in se zavestno bori, da postane celovita, ni treba ustvarjati negativne karme, da bi se razvila, da bi se naučila ustvarjati odgovornost, da bi pridobila avtentično moč. Ko se zavestno borite z izbiro med hotenji svoje osebnosti in potrebami svoje duše, ste v dinamiki, s katero se lahko razvijate brez ustvarjanja negativne karme. To je dinamika skušnjave. Skušnjava je sočuten način Vsemirja, da vam dovoli, da greste skozi to, kar bi bila škodljiva karmična dinamika, če bi pustili, da bi se fizično izrazila. Je energija, s katero je vaši duši milostno dana priložnost, da gre v prostem teku skozi življenjsko učno uro, skozi položaj, ki se ga da, če ga jasno razumete, odstraniti in pozdraviti v mejah svojega zasebnega sveta energije, ne da bi ga izlili v večje energetsko polje drugih duš. Skušnjava je generalka za karmično izkušnjo negativnosti. Celotna dinamika skušnjav je sočutna pot, ki vam omogoči, da vidite možna tveganja in se očistite, preden lahko vplivate na življenja drugih. Je oblika vabe, v katerih se negativnost sočutno potegne iz vas, če to razumete, preden ustvarite karmo. Ko se odzovete na vabo, se očistite, ker se začnete zavedati, in vam v resnici ni treba doživeti izkušnje. Očistite se, ne da bi ustvarjali karmo in sodelovali z drugimi dušami. Kako krasna je skušnjava. Je magnet, ki vleče vase zavedanje k temu, kar bi ustvarjalo negativno karmo, če bi ostalo nezavedno.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Ko se uprete zasvojenosti in izberete, da boste postali celoviti, se uravnate s svojo nefizično pomočjo. Delo, ki ga je treba opraviti, je vaše, toda vedno vam je na voljo pomoč. Nefizični svet, dejanja vaših vodnikov in učiteljev, se dotikajo vašega sveta na veliko načinov- z mislijo, ki prinaša moč, s spominom, ki vas spomni, s pojavom presenečenja, ki krepi. V nefizičnem svetu je veliko radosti, ko se duša osvobodi svoje negativnosti in se kakovost njene zavesti pomakne navzgor v višje frekvence Luči. Zato ne trpite v samoti. Saj je sploh ni.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
tags: samota
“Človeški rod ni več skromen. Nima čaščenja. Je aroganten in poln lastne tehnologije. Stalno se zavaja s svojimi iluzijami, da obvladuje svoje stvari, in tako ustvarja kaos in še vedno hoče videti, da je svet nemogoče obvladati. Jemljemo od Zemlje in drug drugega. Uničujemo gozdove, oceane, in ozračje. Drug drugega zasužnjujemo, mučimo pretepamo, ponižujemo in morimo.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Ko se povežete v duhovno partnerstvo z drugim človeškim bitjem, prinesete energijo pralika duhovnega partnerstva v fizični prostor. Začnete oblikovati in živeti po vrednotah, zaznavah in dejanjih, ki odražajo enakost z vašim partnerjem in povezanost z njegovim duhovnim razvojem ter vašim lastnim. Odmikati začnete hotenja svoje osebnosti, da bi naredili prostor za potrebe duhovne rasti vašega partnerja in pri tem rastete tudi sami. Tako deluje duhovno partnerstvo.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Ko duša izbere navpično pot, ko izbere, da se bo razvijala zavestno z odgovorno izbiro, postane sposobna osvoboditi se svojih lastnih negativnosti. Sega po avtentični moči. Prevzame tako rekoč lastno negativnost, nezavedne namene svojih razdvojenih delov svoje osebnosti. Ko osebnost postane zavestna, ko se razvija v mnogočutno osebnost in postaja integrirana, se frekvenca njene zavesti poveča. Postane celovita. Njene negativnosti odpadejo in kakovost nejne zavesti postane svetlejša. Zdaj že lahko gleda sebe in tiste okoli sebe s sočutnostjo in jasnostjo, z modrostjo svoje duše.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
tags: duša
“Strahov jeze in ljubosumnosti, ki izmaličijo osebnost, ne moremo razumevati ločeno od karmičnih okoliščin, zaradi katerih so. Ko razumete in resnično razumete, da so izkušnje vašega življenja potrebne za uravnoteženje energije vaše duše, imate vso svobodo, da se ne odzivate nanje osebno, da ne ustvarjate več negativne karme za svojo dušo.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Ko se v osebnosti gradi jeza ali strah, tudi svet,v katerem živi, vedno bolj odraža jezo ali strah, ki ju mora zdraviti. Tako bo osebnost na koncu le razumela, da ustvarja lastne izkušnje in zaznave, da njena pravična jeza ali opravičljiv strah izvirata iz nje same in da ju lahko nadomesti z drugimi zaznavami in izkušnjami samo z močjo lastnega bitja.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Vedno je potrebno najprej spoštovati čustveno očiščevanje. če ste čustveno zavrti in ne morete vedeti ali pa ne veste, kaj čutite, ali če ste tako učinkovito zavrli vaša čustva, da ste že brez njih, postajate negativna oseba in ustvarjate tudi fizično bolno telo. Če pa so vaša čustva čista, tedaj ne postajate čustveno negativni in postajate vedno lažji. To odpre vašo intuitivno pot in jasno lahko čutite ljubezen. Privede vaš bližje k brezpogojni ljubezni in postanete neškodljivi. Izboljša torej kakovost vaše frekvence, zato boste jasno in neovirano vodeni, ko bo to postal del vašega sistema.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Passion or Addiction? Make a list of your daily”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Every cause that has not yet produced its effect is an event that has not yet come to completion. It is an imbalance of energy that is in the process of becoming balanced.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“When you throw a tennis ball in the air, you can count on it coming down.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Zakon karme je neosebna energetska dinamika. Kadar so njene posledice posebljene, se pravi, ko jih doživlja osebnost s svojega zornega kota, jih doživlja kot preobrat v smeri, kot vračanje energije namena tistemu, ki ima namen. Tako osebnost doživlja neosebno dinamiko, ki jo opisuje tretji zakon kot "enako in nasprotno reakcijo". Oseba, ki namerava sovražiti druge, občuti, da jo drugi nameravajo sovražiti. Oseba, ki namerava ljubiti druge, občuti, da jo drugi nameravajo ljubiti, in tako dalje. To zlato pravilo je vedenjsko vodilo, ki temelji na dinamiki karme. Poosebljeno reklo karme bi bilo: "Od sveta sprejmeš to, kar svetu daš.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
tags: karma
“one thing we can be certain: A person that is engaging in violence is hurting deeply, because a healthy and balanced soul is incapable of harming another.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Understanding evil as the absence of Light does not require you to become passive, or to disregard evil actions or evil behavior. If you see a child being abused, or a people being oppressed, for example, it is appropriate that you do what you can to protect the child, or to aid the people, but if there is not compassion in your heart also for those who abuse and oppress—for those who have no compassion—do you not become like them? Compassion is being moved to and by acts of the heart, to and by the energy of love.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Non-judgmental justice is a perception that allows you to see everything in life, but does not engage your negative emotions.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Razvojni proces, do katerega prihaja na ravni posameznika, je isti proces, ki se odvija na ravni medsebojnih odnosov med posamezniki. Ko posameznik vnese energijo pralika duhovnega partnerstva, to ne vpliva na partnerstvo, ki ga oblikuje z drugim posameznikom, ampak tudi na skupnost, narod in cel svet. Vaša odločitev, da se se boste razvijali zavestno odgovorno z izbiro, prispeva ne samo k vaši lastni evoluciji, ampak tudik evoluciji vseh tistih vidikov človeštva, v katerih sodelujete. S svojimi odločitvami se ne razvijate samo vi, marveč celotno človeštvo.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
tags: odnosi
“Če duša v samoti svojih lastnih duhovnih izbir napreduje v veri, pogumu in čustvih do svoje lastne človeškosti, gotovo lahko odpre vrata, ki vodijo k večjemu zavedanju, večjemu karmičnemu vplivanju in odgovornosti.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
tags: duša
“Vsak medsebojni odnos je del stalne učne dinamike. Ko vplivate drug na drugega, je del te dinamike iluzija. Zaradi te iluzije lahko vsaka duša dojame,kaj mora razumeti, da se bo zdravila. Kot predstava v živo predstavlja položaje, ki so potrebni, da bodo postali celoviti tisti vidiki vaše duše, ki potrebujejo zdravljenje. Z iluzijo se učimo- Pripada osebnosti. Iluzijo boste zapustili, ko boste umrli, ko se boste vrnili domov. Vendar lahko osebnost, ki živi v ljubezni in Luči, ki gleda skozi oči svoje duše, če govorimo metaforično, gleda iluzijo, ne da bi jo hkrati potegnilo vanjo. To je osebnost, ki dopusti, da se avtentična moč izrazi. Iluzija je izjemno tesno povezana s potrebami vsake duše. Vsak položaj je vedno namenjen vsaki osebi, ki jo zadeva. Ne morete naleteti ne in tudi ne boste naleteli- niti za hip ne- na nobeno okoliščino, ki ne bi bila neposredno in takoj namenjena potrebi vaše duše, da se zdravi in dosega celovitost. Iluzijo za vsako dušo ustvarjajo njeni nameni. Zato v iluziji vedno mrgoli najustreznejših izkušenj, s katerimi lahko zdravite svojo dušo. Iluzija je prilagodljiva. To pomeni, da posamezne duše, ki so sodelovale pri nastanku iluzij , nimajo svoje neodvisnosti pri tem, kar je v iluziji ustvarjenega skupaj. Pomeni, da ni zaznave, ki se je ne da pozdraviti, kot tudi ni namena, ki se ga ne da spremeniti ali zamenjati z drugim. Bistvo duhovne psihologije je razumevanje, kako iluzija nastane, kako deluje, razumevanje dinamike, ki leži za njo in vloge, ki jo igra pri evoluciji duše.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul
“Zakon privlačnosti torej ustvarja okrog vsake osebnosti zapredek njej podobne energije. Ko poskuša zdraviti svojo jezo ali strah ali ljubosumnost, se proces preobražanja v celovitost okrepi in pospeši, pride v središče zavedanja. Osebnost vidi svojo jezo ali strah ne samo v sebi, ampak tudi povsod izven sebe. Če se osebnost zavestno odloči, da bo ozdravila svojo jezo ali strah, jo vsaka okoliščina spravlja v jezo ali strah, ker se Vsemirje sočutno odzove na njeno željo, da bi postala celovita.”
Gary Zukav, The Seat of the Soul

« previous 1 3