İngiliz Edebiyatı Tarihi > Editions

by Mîna Urgan First published February 1st 2003

İngiliz Edebiyatı Tarihi
Published February 2003 by Yapı Kredi Yayınları
Delta Özel Basım, Leather Bound, 1,834 pages
Author(s):
ISBN13:
9789750806646
Edition language:
Turkish
Average rating:
4.59 (124 ratings)
Rate this book
Clear rating
İngiliz Edebiyat Tarihi
Published 2015 by Yapı Kredi Yayınları
Hardcover, 1,844 pages
Author(s):
ISBN13:
9789750806643
Average rating:
4.80 (5 ratings)
Rate this book
Clear rating
İngiliz Edebiyatı Tarihi
Published October 2003 by YKY
Hardcover, 1,834 pages
Author(s):
Average rating:
4.67 (3 ratings)
Rate this book
Clear rating

per page