34146549

October 10

Diablova pevnosť by Juraj Červenák Ak si teraz v duchu nebodaj hovoríte, že kapitán Báthory nie je ničím výnimočný a pokojne by sa v tej plejáde stereotypných postáv stratil, nie ste ďaleko od pravdy. Kornélius Báthory oplýva všetkými základnými atribútmi klasického fantastického hrdi ...more
Brána Irkally by Juraj Červenák Juraj Červenák sa ako väčšina kvalitných autorov rád s čitateľom hrá. Burcuje jeho fantáziu kvetnatou, za to ale vždy údernou rétorikou, strhujúcim rozprávačským štýlom, ale aj kombinovaním rôznych žánrov, ktoré pri zlom pomere príbehom vedia neraz u ...more
Strážcovia Varadína by Juraj Červenák Kapitán Kornélius Báthory je multifunkčná knižná postava. Ako klasický hrdina má svoju minulosť s niekoľkými tajomstvami, ktoré vyplávajú na povrchu v tú najmenej vhodnú chvíľu. Lenže ako správny vojak a otec, ktorý sa konečne odvážil postaviť sa pov ...more