73682937

May 07

Bí mật của Naoko

May 01

Long Nguyen is currently reading
Thánh giá rỗng by Keigo Higashino Thánh giá rỗng by Keigo Higashino

April 25

Long Nguyen finished reading
Bạch Dạ Hành by Keigo Higashino Bạch Dạ Hành by Keigo Higashino

April 22

Long Nguyen is 50% done with Bạch Dạ Hành
Bạch Dạ Hành

March 31

Long Nguyen is currently reading
Bạch Dạ Hành by Keigo Higashino Bạch Dạ Hành by Keigo Higashino

March 24

Phía sau Nghi can X by Keigo Higashino
rated a book really liked it Phía sau Nghi can X by Keigo Higashino

February 27

Chuỗi Án Mạng A.B.C by Agatha Christie
rated a book really liked it Chuỗi Án Mạng A.B.C by Agatha Christie

February 21

Long Nguyen is currently reading
451 độ F by Ray Bradbury 451 độ F by Ray Bradbury