16569174

June 27

Mihail Kostov is now friends with Eva Charova
Големият сън by Raymond Chandler
read in April, 2019
Първата ми среща с Филип Марлоу.
Последната ми среща с Филип Марлоу.