Τζ.Ρ.Ρ.Τόλκιν - Η Γέννηση Ενός Θρύλου - Βιβλιοσκώληκες ep.41

Group: Βιβλιοσκώληκες

2 likes ·   45 views


Comments Showing 1-1 of 1

dateDown arrow    newest »

Stratos ΚΑΙΝ Ζοζέ Σαραμάγκου
Στο βιβλίο αυτό διάβασα μια από τις ωραιότερες προτάσεις που αφορά τη γυναίκα. Βρίσκεται στη σελίδα 60 και γράφει:

"Ενα λεπτό στρώμα ιδρώτα έκανε το δέρμα της να λάμπει στους ώμους, ήταν λαχταριστή σαν ώριμο ρόδι,σαν το σύκο που έχει ανοίξει πια το φλούδι του και βγαίνει από μέσα η πρώτη σταγόνα μελιού"!


back to top