Legend of Porasitus trailer

Author: Thảo Dương
Book: Legend of Porasitus

 189 views
Xuất bản 13-09-2014
Huyền thoại Porasitus (Legend of Porasitus/LoP)
Tiểu thuyết thể loại low-fantasy của Thảo Dương
Xuất bản tháng 9/2014
Nxb Văn học & Lantabra

Video được làm bởi LoP team
Tranh vẽ bởi Ting Xu
Bìa sách bởi Ngọc Hạnh


Comments

No comments have been added yet.