Forum : Angels by Paulo Coelho

Author: Paulo Coelho

12 likes ·   2689 views
I got a gift from a reader, Agnieska from Poland it is the painting of my guardian angel.
I wrote a book about angels I believe in angels. The book is called The Valkyries, it takes place in the Mojave Desert and there (and not only there) I had a very strong experience with angels.
Having said that: I want you to share in this forum your experience with angels.
Meaning, moments that you know that your angel is taking you out of trouble; moments that you know that your angel is helping you to get t…more

Comments Showing 1-3 of 3

dateDown arrow    newest »

Sumner Wilson Paulo:

I don't know about Angel(s) in the plural, but I feel strongly there is at least one. I was with her--it was a female--in a time of stress and need, and she always came through for me.

Thanks,
Slugs Nineteen


Olivia I do believe there is a guardian angel. A few times, he (I believe my angel is a he) warned me not to do something, not to listen to someone who might intend to harm me and people I love. Once he also kinda told me to go contact my ex boyfriend. The voice was so strong that I couldn't ignore it. Then I called my ex and it turned out that her mother had just passed away and he needed my support.
Wioletta Wieliczko Miałam kiedyś bardzo intensywne przeżycie, czułam wtedy dużą ilość aniołów w mojej kuchni, było mi wtedy bardzo ciężko , ich obecność na długo dodała mi sił.
Innym razem gdy się o kogoś modliłam zobaczyłam w wizji dużego anioła, który wzmacniał osobę w kościele, której było smutno.
Sam widok tego anioła, który kogoś wzmacniał- wzmocnił i mnie.
Podczas pewnego spotkania , kiedy ludzie wierzący siedzieli w kółku z pochylonymi w dół głowami, zobaczyłam kobietę i miałam przekonanie, że to jest anioł
tak! wierzę w anioły, ponieważ podczas mojego wypadku , kiedy pękła szyba w samochodzie od uderzenia mnie, czułam że to anioł właśnie wtedy uratował moje życie. Anioły są ! są na pewno!


back to top