معرفی خلاقانه رمان کلت۴۵ | آرت‌تاکس

Author: حسام الدین مطهری
Book: کلت ۴۵

 76 views
استودیو آرت‌تاکس در این ویدیویی خلاقانه به‌معرفی رمان کلت۴۵ پرداخته است. گفتگو با نویسندۀ کتاب بخشی از این ویدیو را تشکیل می‌دهد.

Comments

No comments have been added yet.