PENCIPTAAN ADAM & RAHASIA HUSNUL KHATIMAH

Author: Adam Troy Effendy

 85 views
Format audiovisual dari ilustrasi pada halaman 264 buku Ilmu Sedikit untuk Segala²nya: Dasar-Dasar Tauhid Hakiki. Mudah-mudahan mempermudah jalan paham. Aamiin.

Tags

islam and tauhid

Comments Showing 1-2 of 2

dateDown arrow    newest »

message 1: by Rusli

Rusli Ali Subhanallah, iya bgtu jelasnya ilustrasi pd video ini, InsyaAllah qt semua di beri Hidayah -Nya dan qt wafat dalam keadaan khusyuk khatimah. Aminullah Yaa Allah.


message 2: by Adam

Adam Effendy Rusli wrote: "Subhanallah, iya bgtu jelasnya ilustrasi pd video ini, InsyaAllah qt semua di beri Hidayah -Nya dan qt wafat dalam keadaan khusyuk khatimah. Aminullah Yaa Allah."

Alhamdulillaaah.. aamiiinullaaah, Bang Rusli.


back to top