Gökçe’s Reviews > The Infernal Battalion > Status Update

Gökçe
Gökçe is 20% done
Başlayacak halim yoktu. Tekrar uzun bir roman okuma kafam yoktu doğrusu. Hastaydım. Fakat şöyle ucundan ilk bölüme bakayım dedim. Sonuç 100 sayfa okuyuvermişim. Çok iyi gidiyor.
Feb 13, 2018 10:30AM
The Infernal Battalion (The Shadow Campaigns, #5)

4 likes ·  flag

Comments (showing 1-1 of 1) (1 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehmet (new) - added it

Mehmet Aha aynı yerdeyiz 😊


back to top

All of Gökçe’s status updates
Everyone’s updates from this book