Frida’s Reviews > Evernight > Status Update

Frida
Frida is on page 158 of 327
can't this book just end right now, pleease? saying I don't like it is a big big understatement.
May 06, 2012 01:06PM
Evernight (Evernight, #1)

3 likes ·  flag

Frida’s Previous Updates

Frida
Frida is on page 229 of 327
May 11, 2012 03:37PM
Evernight (Evernight, #1)


Frida
Frida is on page 100 of 327
May 06, 2012 12:02PM
Evernight (Evernight, #1)


Comments (showing 1-2 of 2) (2 new)

dateDown arrow    newest »

Anna - Boktycke Hihi, är du också en sån som måste läsa klart boken även om den är urkass? :)


Frida Haha, ja :) Det är bara att genomlida och hoppas på bättre tur nästa gång, för jag kan omöjligt lämna en bok halvt utläst. Det går bara inte ^^


back to top

All of Frida’s status updates
Everyone’s updates from this book