Status Updates From The Consolations of Philosophy

The Consolations of Philosophy The Consolations of Philosophy
by


Status Updates Showing 181-210 of 7,235

order by

lena
lena is on page 70 of 320
Jun 25, 2019 12:52AM Add a comment
عزاءات الفلسفة: كيف تساعدنا الفلسفة في الحياة

lena
lena is on page 70 of 320
Jun 25, 2019 12:52AM Add a comment
عزاءات الفلسفة: كيف تساعدنا الفلسفة في الحياة

Omar Dahi
Omar Dahi is on page 252 of 320
Jun 23, 2019 02:56PM Add a comment
عزاءات الفلسفة: كيف تساعدنا الفلسفة في الحياة

Sara
Sara is on page 98 of 304
چه چیزی ناکامی ها و درماندگی های ما را کاهش می دهد؟ این که بفهمیم از دنیا چه انتظاری می توانیم داشته باشیم و دریابیم که امید چه چیزی را داشتن امری بهنجار است. هر وقت از دستیابی به امر مورد علاقه خود باز بمانیم، عصبانیت ما را فرا نمی گیرد. فقط هنگامی عصبانی می شویم که عقیده داشته باشیم لیاقت به دست آوردن آن چیز را داریم. شدیدترین عصبانیت های ما ناشی از رویداد هایی هستند که درک ما از اصول هستی را نقض می کنند.
Jun 23, 2019 12:08PM Add a comment
تسلی بخشی‌های فلسفه

hè
is on page 205 of 265
Jun 23, 2019 11:02AM Add a comment
The Consolations of Philosophy

Basma
Basma is on page 182 of 320
Jun 23, 2019 09:04AM Add a comment
عزاءات الفلسفة: كيف تساعدنا الفلسفة في الحياة

Renske
Renske is on page 34 of 304
Jun 23, 2019 04:03AM Add a comment
De troost van de filosofie

Asma
Asma is on page 221 of 320
Jun 22, 2019 04:39PM Add a comment
عزاءات الفلسفة: كيف تساعدنا الفلسفة في الحياة

GforGhada
GforGhada is on page 250 of 320
Jun 22, 2019 08:15AM Add a comment
عزاءات الفلسفة: كيف تساعدنا الفلسفة في الحياة

GforGhada
GforGhada is on page 250 of 320
Jun 22, 2019 08:14AM Add a comment
عزاءات الفلسفة: كيف تساعدنا الفلسفة في الحياة

Mandana Nouri
Mandana Nouri is on page 245 of 304
ما باید در فواصل دوره‌های حفاری در تاریکی، همواره بکوشیم تا اشک‌های خود را به معرفت تبدیل کنیم.
Jun 22, 2019 08:14AM Add a comment
تسلی بخشی‌های فلسفه

Mandana Nouri
Mandana Nouri is on page 245 of 304
فقط یک اشتباه مادرزادی وجود دارد، و آن این است که می‌پنداریم زندگی می‌کنیم تا خوشبخت باشیم. تا زمانی که بر این اشتباه مادرزادی پافشاری کنیم، جهان پر از تناقض به نظرمان می‎رسد، زیرا در هر قدمی، در مسائل کوچک و بزرگ، مجبوریم این امر را تجربه کنیم که جهان و زندگی قطعا به منظور حفظ زندگی سرشار از خوشبختی آرایش نیافته‌اند. به همین دلیل سیمای تقریبا همه افراد سالخورده حاکی از احساسی است که ناامیدی خوانده می‌شود.
Jun 22, 2019 08:12AM Add a comment
تسلی بخشی‌های فلسفه