Chingiz Aitmatov > Quotes > Quote > Nerim liked it

Chingiz Aitmatov
“Bana sorarsanız gerçek mutluluk yaz yağmuru gibi birden boşanmaz insanın başına. Davranışımıza, çevremizdeki insanlarla ilişkimize her gün azar azar çekidüzen vererek eksiklerimizi tamamlarız. Yavaş yavaş biriken bir şeydir mutluluk.”
Cengiz Aytmatov

No comments have been added yet.