فؤاد حداد > Quotes > Quote > ALEF liked it

فؤاد حداد
“النهارده كنت كويس قدام الناس .. بس ما كنتش أنا، ومش عارف إمتى هاكون كويس وأنا!”
فؤاد حداد

No comments have been added yet.