Bob Ong > Quotes > Quote > Precious Mae liked it

Bob Ong
“Hikayatin mo lahat ng kakilala mo na magkaroon ng kahit isa man lang paboritong libro sa buhay nila. Dahil wala nang mas kawawa pa sa mga taong literado pero hindi nagbabasa.”
Bob Ong

No comments have been added yet.