2016 Reading Challenge
2016 READING
CHALLENGE
Participants 3,031,458
Books Pledged 141,535,424
Books Finished 39,277,713
Avg. Books Pledged 46
Challenges Completed 30,062
Time Left 0 days, 0 hours
Knihomoľka has read 33 of 30 books in 2016.
KNIHOMOľKA BLEISE’S 2016 BOOKS
 • Janičiarova žena by Jana Pronská
 • Geek Girl by Holly Smale
 • Získaj si jej priazeň by Tamera Alexander
 • Všetky skvelé miesta by Jennifer Niven
 • Hriešna túžba by Gaelen Foley
 • Cval kentaura by Katarína Soyka
 • Trapped by Scandal by Jane Feather
 • Silenced by Dani Pettrey
 • Nekonečné more by Rick Yancey
 • Sklený vrch by Katarína Soyka
 • View More ▾
3 likes · 

No comments have been added yet.