What did you read this year? Signed out your year button 2x
Your Year in Books has been shared with your friends on Goodreads
Go to previous year Go to next year
2019
My Year in Books
7,001
pages read
20
books read
Formatting tips
This is my journey in books for 2019!


Mộng Đời Bất Tuyệt by Nguyễn Tường Bách
Shortest Book
160
pages
33 Chiến lược của chiến tranh by Robert Greene
Longest Book
586
pages

Average book length in 2019
350
pages

Đại Gia Gatsby by F. Scott Fitzgerald
Most Shelved
7,262,116
people also shelved
Mộng Đời Bất Tuyệt by Nguyễn Tường Bách
Least Shelved
155
people also shelved

Trần’s average rating for 2019
3.3
3.3

Ăn gì cho không độc hại by Pha Lê
Highest Rated on Goodreads
4.45 average


TRẦN’S 2019 BOOKS
Những Người Tiên Phong by Walter Isaacson
Nghệ Thuật Tinh Tế Của Việc “Đếch” Quan Tâm by Mark Manson
Tôi là ai - và nếu vậy thì bao nhiêu? by Richard David Precht
really liked it
33 Chiến lược của chiến tranh by Robert Greene
Trí Tuệ Giả Tạo - Internet đã làm gì chúng ta? by Nicholas Carr
Suy Tưởng by Marcus Aurelius
The Innovation Secrets of Steve Jobs by Carmine Gallo
Mindset by Carol S. Dweck
Đại Gia Gatsby by F. Scott Fitzgerald
Feynman chuyện thật như đùa! by Richard P. Feynman
really liked it
Nếu... thì? by Randall Munroe
Tư duy như một kẻ lập dị by Steven D. Levitt
Alexis Zorba - Con người hoan lạc by Νίκος Καζαντζάκης
The Checklist Manifesto by Atul Gawande
Điểm bùng phát by Malcolm Gladwell
Trò chuyện triết học by Bùi Văn Nam Sơn
Mộng Đời Bất Tuyệt by Nguyễn Tường Bách
Rừng Nauy by Haruki Murakami
Ăn gì cho không độc hại by Pha Lê

2019 Reading Challenge Img rccompleted
2019 READING
CHALLENGE
Trần Ngọc Minh read 20 out of 20 books.
 
100%
What did you read this year? Signed out your year button 2x