What did you read this year? Signed out your year button 2x
Your Year in Books has been shared with your friends on Goodreads
See previous year See next year
Formatting tips
This is my journey in books for 2019!

TOTALS
I read 6,163 pages across 20 books Img bookstack 20

Mộng Đời Bất Tuyệt by Nguyễn Tường Bách
Img ruler
SHORTEST BOOK
160 pages
Mộng Đời Bất Tuyệt
by
LONGEST BOOK
586 pages
33 Chiến Lược Của Chiến Tranh
by
33 Chiến Lược Của Chiến Tranh by Robert Greene
AVERAGE LENGTH
308 pages

MOST POPULAR
4,017,839
people also read
Đại Gia Gatsby
by
Đại Gia Gatsby by F. Scott Fitzgerald
Mộng Đời Bất Tuyệt by Nguyễn Tường Bách
Img temp desktop 2x
LEAST POPULAR
72
people also read
Mộng Đời Bất Tuyệt
by

TRẦN’S AVERAGE RATING FOR 2019
3.3

Ăn Gì Cho Không Độc Hại by Pha Lê
HIGHEST RATED ON GOODREADS
Ăn Gì Cho Không Độc Hại
by
4.53 average
Img badge

TRẦN’S 2019 BOOKS
Những Người Tiên Phong by Walter Isaacson
Nghệ Thuật Tinh Tế Của Việc “Đếch” Quan Tâm by Mark Manson
33 Chiến Lược Của Chiến Tranh by Robert Greene
really liked it
Tôi là ai - và nếu vậy thì bao nhiêu? by Richard David Precht
Trí Tuệ Giả Tạo - Internet đã làm gì chúng ta? by Nicholas Carr
Suy Tưởng by Marcus Aurelius
The Innovation Secrets of Steve Jobs by Carmine Gallo
Mindset by Carol S. Dweck
Đại Gia Gatsby by F. Scott Fitzgerald
Feynman chuyện thật như đùa! by Richard P. Feynman
really liked it
Nếu... thì? by Randall Munroe
Tư duy như một kẻ lập dị by Steven D. Levitt
Alexis Zorba - Con người hoan lạc by Nikos Kazantzakis
The Checklist Manifesto by Atul Gawande
Điểm bùng phát by Malcolm Gladwell
Trò chuyện triết học by Bùi Văn Nam Sơn
Mộng Đời Bất Tuyệt by Nguyễn Tường Bách
Rừng Nauy by Haruki Murakami
Ăn Gì Cho Không Độc Hại by Pha Lê
2019 Reading Challenge Img rccompleted
2019 READING
CHALLENGE
Trần Ngọc Minh read 20 out of 20 books.
 
100%
What did you read this year? Signed out your year button 2x