Inesa Tadevosyan
135 ratings (4.66 avg)
9 reviews

#125 top reviewers
#54 best reviewers

Inesa Tadevosyan

Sign in to Goodreads to learn more about Inesa.


Add friend Follow reviews   Send Message | Compare Books


Иосиф Бродский. М...
Rate this book
Clear rating

 
The Name of the Rose
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (page 57 of 536)
Feb 26, 2017 05:19AM

 
The French Lieute...
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (page 115 of 470)
Nov 01, 2016 12:56PM

 
See all 4 books that Inesa is reading…

Inesa’s Recent Updates

The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy
Derenik Baghramian Derenik Baghramian is currently reading Of Mice and Men
Inesa Tadevosyan and 1 other person liked Tigran’s status update
Tigran Petrosyan Tigran Petrosyan is currently reading Кысь
Inesa Tadevosyan and 1 other person liked Hayk Toroyan's review of The Prince:
The Prince by Niccolò Machiavelli
Inesa Tadevosyan is currently reading
Иосиф Бродский. Малое собрание сочинений by Joseph Brodsky
Rate this book
Clear rating
Inesa Tadevosyan rated a book it was amazing
The Fisherman and His Soul by Oscar Wilde
Rate this book
Clear rating
Inesa Tadevosyan rated a book it was amazing
Medea by Euripides
Rate this book
Clear rating
Inesa Tadevosyan wants to read
The Language Instinct by Steven Pinker
Rate this book
Clear rating
Inesa Tadevosyan rated a book it was amazing
Waiting for Godot by Samuel Beckett
Rate this book
Clear rating
-կգնա՞նք, թե՞ ոչ:
-Այո, արի գնանք:
Նրանք տեղից չեն շարժվում:
Inesa Tadevosyan rated a book it was amazing
L'homme Du Hasard by Reza Yasmina
Rate this book
Clear rating
«Պարոն Փարսկի, և ես ոչ այս կյանքում, որպեսզի դուք շատ չհուզվեք, կտրվեի ցանկացած խենթության ձեզ հետ»:
Սիրունագույն պիես. Յասմինա Ռեզա «Պատահականության մարդը»
More of Inesa's books…
Kurt Vonnegut Jr.
“She upset Billy simply by being his mother. She made him feel embarrassed and ungrateful and weak because she had gone to so much trouble to give him life, and to keep that life going, and Billy didn't really like life at all.”
Kurt Vonnegut Jr.

Kurt Vonnegut Jr.
“And so it goes...”
Kurt Vonnegut Jr., Slaughterhouse-Five

Hermann Hesse
“If you hate a person, you hate something in him that is part of yourself. What isn't part of ourselves doesn't disturb us.”
Hermann Hesse, Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend

Victor Hugo
“What Is Love? I have met in the streets a very poor young man who was in love. His hat was old, his coat worn, the water passed through his shoes and the stars through his soul”
Victor Hugo, Les Misérables

William Shakespeare
“To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.”
William Shakespeare, Macbeth

116206 Armenian readers (Հայ ընթերցողներ) — 475 members — last activity Dec 06, 2017 11:33AM
Խմբում հավաքվում ենք հայ ժողովրդով ու միասին կարդում, կարդացածներս էլ քննարկում: Որպեսզի խմբում կարգուկանոն մտցվի, ամեն ամիս քվեարկությամբ կորոշվի մի ...more
94418 ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ eBooks — 528 members — last activity Oct 31, 2017 07:44PM
ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ-ը մասնագիտանում է հայերեն էլեկտրոնային գրքերի հրատարակության ոլորտում։ Հիմնվել է 2012-ին։ Հրատարակչության էլեկտրոնային գրքերը նայեք ԱՅՍ ԿԱՏ ...more
40148 Catching up on Classics (and lots more!) — 6556 members — last activity 13 minutes ago
The world is made up of two kinds of people, first are those who love classics, the second are those who have not yet read a classic. Be bold and join ...more
145279 100 գիրք — 139 members — last activity Mar 15, 2016 05:22AM
խումբը նվիրված է ամեն տեսակ գրքերի ցուցակների․ սիրած գրքերի, պարտադիր կարդալիք գրքերի, ամենա֊ամենավատ գրքերի, ջրիկ գրքերի, ֆանտաստիկ գրքերի, պատմական ...more
177264 Upub Ebook Store — 14 members — last activity Dec 16, 2015 05:41AM
Established in 2015, Upub is the first electronic bookstore in Armenia. It is a completely new platform where Armenian authors, translators and publis ...more
More of Inesa’s groups…
See your year in books badge
Knarik ...
279 books | 193 friends

Petre S...
2,255 books | 2,490 friends

Mariam ...
227 books | 73 friends

Sergei ...
1,507 books | 93 friends

Tatevik
404 books | 68 friends

Derenik...
124 books | 20 friends

Tigran ...
784 books | 120 friends

Marat M...
497 books | 1,151 friends

More friends…Polls voted on by Inesa

Lists liked by Inesa