Onur Uslu

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about Onur.

http://www.onuruslu.dev
https://www.goodreads.com/onuruslu

Loading...
“Hiç düşündünüz mü "bizde neden önce bir bina yapılır da onun alt yapısı, suyu, elektriği, kanalizasyonu vs. sonradan akla gelir" diye (son yıllarda kapitalizm geliştikçe bunlar hep değişiyor artık!). Bina yapmak yerleşik toplum kültürünün bir parçasıdır. Bizse bilinç altımızda halâ göçebe geleneklerimizle yaşarız. Bizim için önemli olan, o anki ihtiyacı karşılamak üzere bir binanın yapılması ve onun içinde oturmaktır! Kanalizasyon, elektrik, su vs. bunlar normal koşullarda yerleşik toplum kültünün bileşenleri olarak bina yapımının ayrılmaz parçaları oldukları, birbirlerinden ayrı düşünülemiyecekleri halde, bizim için bunlar henüz daha bir arada öğrenilmiş ve bilinç dışı kültürel unsurlar haline gelmiş olmadıklarından (sonradan öğrenilmiş ve kayıt altına alınmış olduklarından) ayrı ayrı aklımıza gelirler. Bu yüzden de, önce o anki ihtiyaç ne ise onu düşünür sonra da diğerlerini!.. İşte "Türkün aklı sonradan gelir" sözünün kaynağı da budur!..

Hatıralar - Münir Ramazan Aktolga. Alter Yayıncılık 2. Basım. Syf 363”
Münir Ramazan Aktolga, Hatıralar: Nereden Başlamıştık Nerelere Gitti İşin Ucu

A.M. Celâl Şengör
“Dünya nüfusunun giderek hızlanan bir tempoyla artması ve artan nüfusun ezici çoğunluğunun Türk halkı gibi cahil halklardan gelmesi şu anda insanlığın en büyük sorunudur.”
Celal Şengör

“Darülfünun doğrudan doğruya müstakil [bağımsız] bir müessesemizdir [kurumumuzdur]. Milletin manevi kudretinin mümessillerinden [temsilcilerinden] biridir. Kabul etmek lazım gelir ki, Darülfünun denen müessese doğrudan doğruya Maarif Vekâleti'nin [Milli Eğitim Bakanlığının] emri altında bir müessese değildir. Eger lalettayin [sıradan] herhangi bir şahıs Darülfünun müessesesine şu tarzda, bu tarzda hareket edin diye emir verecek olursa orada Darülfünun yok demektir.

Arkadaşlar müesseselerin hukuki salahiyetini [yetkilerini] muhafaza etmek [korumak] doğrudan doğruya o müesseseleri yaşatmak demektir. Bu memlekette Darülfunun müstakil yaşar ve tedrisat [eğitim] itibariyle müderrislerin [profesörlerin] nokta-i nazarı [görüşü] alınarak umumi [genel] hatlar çizilirse o vakit Darülfünun'un hakiki semerelerini [verimini] kabul etmek icap eder. Yoksa Darülfunun eminin, Darülfünun divanının yaptıkları program lalettayin [sıradan] bir vekil [milletvekili] tarafından bozulacak olursa o Darülfünun vazifesini yapmış olamaz.

(Milli Eğitim Bakanlığı yapan Mustafa Necati'nin 23 Mayıs 1926 tarihinde mecliste Darülfünun bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmadan.)

Atatürk, Bilim ve Üniversite - Metin Özata Tübitak Yayınları 4. Basım syf. 70,71.”
Mustafa Necati

“İsveçliler akıllı, dürüst, soylu, arkadaş canlısı, güler yüzlü ve kültürlü, tek kelimeyle, mükemmel bir halktır. Kendilerine çok saygı duyuyorum. Yakın dostlarım arasında çok sayıda İsveçli bulunmaktadır. İsveç'e bütün samimiyetimle refah ve mutluluk dilerim. Ama fakir, kendi kaderine terk edilmiş ülkemizin bundan sonra İsveç egemenliği altında bulunmayacak olmasından dolayı da son derece mutluyum. Halkımızın İsveç devletinden değil, İsveçli devlet memurlarından kurtulması nedeniyle herkesi kutluyorum.

İsveçli yöneticiler Finlandiya'da neler yaptı? Kendileri için çifte felaket desek yerinde olacaktır, çümkü icraatları hem bizim halkımız hem de İsveç otoriteleri için talihsizlikti. Onların yaptıkları her iktidar için bir felaketti. İsveç'teki memurlar akıllı, dürüst ve çalışkan insanlardır. Fakat maalesef, bize gelenler böyle değildi. İsveç hükümeti birçok devletin yaptığı tehlikeli hatayı tekrar etti - ülke içinde görev yapan memurları titizlikle seçerken, eyalete parazitleri ve haysiyetini yitirmiş insanları yolladılar.”
Johan Vilhelm Snellman

220 Goodreads Librarians Group — 127231 members — last activity 6 minutes ago
A place where all Goodreads members can work together to improve the Goodreads book catalog. Non-librarians are welcome to join the group as well, to ...more
184011 Evrim Ağacı Akademik/Popüler Okuma Grubu — 1118 members — last activity Sep 03, 2020 10:04AM
Evrim Ağacı kapsamında kurulmuş, başta evrimsel biyoloji olmak üzere bilimin (ve hatta felsefenin) her dalından olan kitapları okuma grubudur. Bu grub ...more
240366 Entrepreneurs Book Club — 117 members — last activity Nov 12, 2018 12:12PM
To share, discuss and recommend books for the startup community, business development, finance, self help and growth. Look forward to your contributio ...more
198475 GeekMuhit Kitap Kulübü — 122 members — last activity Sep 03, 2020 07:27AM
GeekMuhit Kitap Kulübü'nün Goodreads ayağı ...more
year in books

Onur hasn't connected with their friends on Goodreads, yet.

Polls voted on by Onur

Lists liked by Onur