Knut-Rasmus Kildahl

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about Knut-Rasmus.

http://www.kurre.dk
https://www.goodreads.com/knutrass

Dark Disciple: St...
Rate this book
Clear rating

 
Taylor Swift: Thi...
Rate this book
Clear rating

 
Loading...
“Ingen andre enn terroristen selv er ansvarlig for drapene i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011, men i siste instans er det statens og Statsministerens ufravikelige ansvar at politiet og det øvrige statsapparatet, innenfor rammene av demokratiet, er i stand til å beskytte landets borgere fra terrorangrep.”
Sigmund Aas, Skammens historie: Den norske stats mørke sider 1814–2014

“I 1920 forbød koalisjonsregjeringen bestående av Høyre og Frisinnede Venstre under Otto B. Halvorsens ledelse, import av sosialistisk litteratur fra Russland, hvor borgerkrigen herjet etter revolusjonen.”
Sigmund Aas, Skammens historie: Den norske stats mørke sider 1814–2014

“Å anvende et moderne tankesett på fortiden er ikke uproblematisk. Det er umulig å forstå historien dersom man skal dømme den ut fra vår tids forutsetninger. I forhold til samtiden var 1800-tallet for eksempel et svært voldelig århundre, og dette reflekteres også i større eller mindre grad i den norske stats handlinger.”
Sigmund Aas, Skammens historie: Den norske stats mørke sider 1814–2014

“Mot slutten av det nittende århundret økte antallet blasfemidommer. Mange måtte bøte for sin frie tunge – alt fra en lang rekke selverklærte profeter og gjenfødte Messiaser til det noe mer jordnære, som da Sigvardt Nilsen i 1882 strøk over faget religion i sin sønns karakterprotokoll og la til «skit i den» i margen. Han fikk 20 dager på vann og brød og kr 100 i bot. Saken ble prøvd for Høyesterett, hvor sogneprestens vitnemål om at den tiltalte skal ha vært en «fritænker» ble ilagt særlig vekt.”
Sigmund Aas, Skammens historie: Den norske stats mørke sider 1814–2014

“Det er dessverre liten tvil om at Norge har brutt menneskerettighetene, spesielt i perioden 1945–1980. Overgrepene bærer både preg av systematikk og effektiv gjennomføring med statlige midler. Politikken som er blitt ført overfor de nasjonale minoritetene, bærer preg av å ha vært forsøk på nasjonalistisk ensretting.”
Sigmund Aas, Skammens historie: Den norske stats mørke sider 1814–2014

year in books
Saritha...
237 books | 12 friends

Ingrid ...
48 books | 3 friends

Marte M...
10 books | 37 friends

Nina
304 books | 30 friends

Kine Sæbø
24 books | 11 friends

Christo...
240 books | 47 friends

Johanne...
1 book | 8 friends

Lisbeth...
58 books | 56 friends

More friends…Polls voted on by Knut-Rasmus

Lists liked by Knut-Rasmus