مهدی پیچک؛ پیچک سر به هوا
1416 ratings (2.26 avg)
63 reviews
Goodreads librarian

#6 top librarians

مهدی پیچک؛ پیچک سر به هوا

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about مهدی پیچک؛ پیچک سر به هوا.

https://www.instagram.com/1mahdiii/
https://www.goodreads.com/pichakesarbehava

Loading...
“تعارف برای خارجی هایی که در ایران درس می خوانند، مسئله مهمی است. آنها با اشاره به این فرهنگ، خیلی با هم شوخی می کنند... . گاهی دیگران درباره ی این فرهنگ ایرانی ها، افراطی قضاوت می کنند و می گویند تعارف یعنی دروغ و دروغ هم حرام است. ...من شخصا تعارف را دروغگویی نمی دانم. البته خودم خیلی کم تعارف می کنم؛ ولی آن را جزئی از فرهنگ ایرانی می دانم. تعارف ابراز احترام است. همه ی ایرانی ها می دانند که طرف واقعا قصد دادن آن چیز را ندارد و این فقط نوعی ابراز احترام است. همه ی فرهنگ ها برای نشان دادن احترام، شیوه های خاص خود را دارند. تعارف هم یکی از شیوه های ایرانی هاست.”
Hamid Hussein Waqar, حجره ای برای گانگستر

Shahab al-Din Suhrawardi
“ای برادران
بر مثالِ کژدُم باشید
که پیوسته سلاحِ شما پسِ پشتِ شما بُوَد
که شیطان از پس برآید.‏”
Shahab al-Din Suhrawardi, قصه های شیخ اشراق

سیدحسن حسینی
“غلام همت آن کلماتم که آتش انگیزد.”
سید حسن حسینی

“به خاطر پوشیدن حجاب، باد لا بلای موهایم نمی وزد اما به خودم می گویم در ایمانت قوی باش تا خداوند به تو پاداش دهد.”
Carol L. Anway, Daughters of Another Path: Experiences of American Women Choosing Islam

Sayyid Mohammad Hosseini Beheshti
“تو ای دوستدار علی، تو ای دوستدار فاطمه، و تو ای دوستدار حسنین؛ فکر مکن که دوستی تو نسبت به آنها به این است که چیزی نذرشان کنی! مثلا سفره نذرشان کنی، چلچراغ نذرشان کنی... این دوستی آنها نیست. آنها اهل این حرفها نیستند تا دوستیشان به این چیزها باشد. دوستی تو به آنها در کجا نمودار می‌شود؟ فقط یک جا، و آن رفتار تو، عقیده تو، اندیشه تو، فکر تو و عمل توست. هر قدر عقیده و اندیشه و عملت به اینها نزدیکتر باشد نشانه آن است که دوستی راستین صحیح آنها در تو ریشه دار تر است. محبت اهل بیت و ولایت آنها بازده و ثمره‌ای جز اطاعت بیشتر خدا و پرهیز بیشتر از معصیت خدا ندارد.”
Sayyid Mohammad Hosseini Beheshti, ولایت، رهبری، روحانیت

year in books
Zahra D...
1,101 books | 364 friends

Masood
386 books | 57 friends

Mohamma...
406 books | 73 friends

Manal Bn
165 books | 120 friends

Fatemeh
78 books | 41 friends

سیده فا...
691 books | 179 friends

Sara
1,410 books | 105 friends

Mahdi
629 books | 280 friends

More friends…Polls voted on by مهدی پیچک؛ پیچک سر به هوا

Lists liked by مهدی پیچک؛ پیچک سر به هوا