مهدی پیچک؛ پیچک سر به هوا
1473 ratings (2.26 avg)
114 reviews
Goodreads librarian

#13 top librarians
#93 top reviewers

مهدی پیچک؛ پیچک سر به هوا

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about مهدی پیچک؛ پیچک سر به هوا.

https://www.instagram.com/mdi_60/
https://www.goodreads.com/pichakesarbehava

Loading...
سیدحسن حسینی
“غلام همت آن کلماتم که آتش انگیزد.”
سید حسن حسینی

“به خاطر پوشیدن حجاب، باد لا بلای موهایم نمی وزد اما به خودم می گویم در ایمانت قوی باش تا خداوند به تو پاداش دهد.”
Carol L. Anway, Daughters of Another Path: Experiences of American Women Choosing Islam

Hamid Hussein Waqar
“تعارف برای خارجی هایی که در ایران درس می خوانند، مسئله مهمی است. آنها با اشاره به این فرهنگ، خیلی با هم شوخی می کنند... . گاهی دیگران درباره ی این فرهنگ ایرانی ها، افراطی قضاوت می کنند و می گویند تعارف یعنی دروغ و دروغ هم حرام است. ...من شخصا تعارف را دروغگویی نمی دانم. البته خودم خیلی کم تعارف می کنم؛ ولی آن را جزئی از فرهنگ ایرانی می دانم. تعارف ابراز احترام است. همه ی ایرانی ها می دانند که طرف واقعا قصد دادن آن چیز را ندارد و این فقط نوعی ابراز احترام است. همه ی فرهنگ ها برای نشان دادن احترام، شیوه های خاص خود را دارند. تعارف هم یکی از شیوه های ایرانی هاست.”
Hamid Hussein Waqar, حجره‌ای برای گانگستر

Sayyid Mohammad Hosseini Beheshti
“تو ای دوستدار علی، تو ای دوستدار فاطمه، و تو ای دوستدار حسنین؛ فکر مکن که دوستی تو نسبت به آنها به این است که چیزی نذرشان کنی! مثلا سفره نذرشان کنی، چلچراغ نذرشان کنی... این دوستی آنها نیست. آنها اهل این حرفها نیستند تا دوستیشان به این چیزها باشد. دوستی تو به آنها در کجا نمودار می‌شود؟ فقط یک جا، و آن رفتار تو، عقیده تو، اندیشه تو، فکر تو و عمل توست. هر قدر عقیده و اندیشه و عملت به اینها نزدیکتر باشد نشانه آن است که دوستی راستین صحیح آنها در تو ریشه دار تر است. محبت اهل بیت و ولایت آنها بازده و ثمره‌ای جز اطاعت بیشتر خدا و پرهیز بیشتر از معصیت خدا ندارد.”
Sayyid Mohammad Hosseini Beheshti, ولایت، رهبری، روحانیت

Frank Zappa
“So many books, so little time.”
Frank Zappa

year in books
حسن صنوبری
1,751 books | 253 friends

Manal Bn
349 books | 274 friends

Sara Mo...
1,466 books | 115 friends

Mohamma...
482 books | 113 friends

سیده فا...
838 books | 210 friends

Masood
437 books | 61 friends

Mahdi
659 books | 314 friends

محمد شفیعی
433 books | 402 friends

More friends…Polls voted on by مهدی پیچک؛ پیچک سر به هوا

Lists liked by مهدی پیچک؛ پیچک سر به هوا