ata

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about ata.


موش ها و آدم ها
ata is currently reading
bookshelves: currently-reading
Rate this book
Clear rating

 
سمفونی مردگان
ata is currently reading
by عباس معروفی (Goodreads Author)
bookshelves: currently-reading
Rate this book
Clear rating

 

ata’s Recent Updates

ata is now friends with Nasrin
ata made a comment on مـحیا’s profile
1365524
" هیچ حرف تازه ای در جهان نیست
هنوز همان خون سیاوش
هنوز همان سهراب کشی
...
"
ata made a comment on Nazanin’s profile
173316
" سلام عاشق کتابها! تا می توانی و می رسی بخوان! بخوان و بخوان! نباید جا بمانی! عمر زود می گذرد و گرفتاریها زود می رسند "
ata made a comment on Mahsa’s profile
1407967
" به درد عجیبی مبتلا شده ام مهسا! سرم درد می گیرد و چشمهام کم سو می شوند! هنوز کلی کتاب ناخوانده دارم! دکتر گفته گریه هم ضرر دارد
...
"
ata liked a quote
2883958
“دستانت را گرفتند
و دهانت را خرد كردند
به همین سادگی تمام شدی

از من نخواه در مرگ تو غزل بنويسم
كلماتم را بشويم
آنطور كه خون لبهايت را شستند
و خون لبهايت بند نمي آمد

تو را شهيد نمي خوانم
تو كشته ي تاريكي هستي
كشته ي تاريكي
اين شعر نيست
چشمان كوچك توست
كه در تاريكي ترسيده است
در تنهايي
گريه كرده
اعتراف كرده است

نميخواهم از تو فرشتهاي بسازم با بالهاي نامرئي
تو نيز بي وفا بودي
بی پروا می خندیدی
گاهي دروغ مي گفتي
تو فرشته نبودي
اما آنكه سينه ات را سوخته به بهشت می رود
با حوریان شیرین هماغوشی می کند
با بزرگان محشور می شود
تو بزرگ نبودي
مال همين پائين شهر بودي

اين شعر نيست
خون دهان توست كه بند نمي آيد”
...more
الیاس علوی
ata made a comment in the group عاشقانه هاي پاك- Pure Loveشعر topic
" ...
در اين سراي بي كسي كسي به در نمي زند
به دشت پرملال ما پرنده پر نمي زند
يكي ز شب گرفتگان چراغ بر نمي كند
كسي به كوچه سار شب در سحر نمي زند
...
نه سايه دا
...more "
ata rated a book liked it
بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم by Nader Ebrahimi
Rate this book
Clear rating
ata rated a book liked it
آدم اول by Albert Camus
Rate this book
Clear rating
ata is now following
3094067
ata is now following
1197
More of ata's books…
الیاس علوی
“دستانت را گرفتند
و دهانت را خرد كردند
به همین سادگی تمام شدی

از من نخواه در مرگ تو غزل بنويسم
كلماتم را بشويم
آنطور كه خون لبهايت را شستند
و خون لبهايت بند نمي آمد

تو را شهيد نمي خوانم
تو كشته ي تاريكي هستي
كشته ي تاريكي
اين شعر نيست
چشمان كوچك توست
كه در تاريكي ترسيده است
در تنهايي
گريه كرده
اعتراف كرده است

نمي‌خواهم از تو فرشته‌اي بسازم با بالهاي نامرئي
تو نيز بي وفا بودي
بی پروا می خندیدی
گاهي دروغ مي گفتي
تو فرشته نبودي
اما آنكه سينه ات را سوخته به بهشت می رود
با حوریان شیرین هماغوشی می کند
با بزرگان محشور می شود
تو بزرگ نبودي
مال همين پائين شهر بودي

اين شعر نيست
خون دهان توست كه بند نمي آيد”
الیاس علوی

6843 عاشقانه هاي پاك- Pure Love — 689 members — last activity Feb 26, 2018 06:46AM
اين گروه در خصوص كتابها ،مقالات و نوشته هايي است كه همه افراد در خصوص برقراري روابط انساني ، عاشقانه ،ادبي وهنري با هم ردوبدل مي كنند اين گروه شماست ش ...more
See your year in books badge
Nazanin
453 books | 107 friends

بهمن
344 books | 352 friends

Bita
116 books | 384 friends

Behzad ...
749 books | 482 friends

Mehdi
2,636 books | 1,286 friends

baran S...
298 books | 101 friends

مـحیا
205 books | 279 friends

یوحنــــا
227 books | 176 friends

More friends…


Polls voted on by ata

Lists liked by ata