Raffi
132 ratings (3.75 avg)
76 reviews
more photos (4)

#54 top reviewers

Raffi

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about Raffi.


Fool's Talk: Reco...
Rate this book
Clear rating

 
A History of Chri...
Raffi is currently reading
bookshelves: currently-reading
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (page 91 of 576)
Jan 13, 2017 08:35AM

 
Postwar
Raffi is currently reading
bookshelves: currently-reading
Rate this book
Clear rating

progress: 
 
  (1%)
Oct 07, 2011 12:15AM

 
See all 5 books that Raffi is reading…

Raffi’s Recent Updates

Raffi is now friends with Peter Townsend
32887779
Raffi wants to read
Team of Teams by Stanley McChrystal
Rate this book
Clear rating
Raffi wants to read
There Was and There Was Not by Meline Toumani
Rate this book
Clear rating
Raffi wants to read
Master Planning by Bobb Biehl
Rate this book
Clear rating
Raffi wants to read
Becoming a Manager by Linda A. Hill
Rate this book
Clear rating
Raffi wants to read
We Will Not Be Silenced by William I. Robinson
Rate this book
Clear rating
Raffi wants to read
Speaking to One Another by Leyla Neyzi
Rate this book
Clear rating
Raffi wants to read
The Mystery of Capital by Hernando de Soto
Rate this book
Clear rating
Raffi wants to read
The Other Path by Hernando de Soto
Rate this book
Clear rating
Raffi wants to read
The Soul of the Firm by C. William Pollard
Rate this book
Clear rating
More of Raffi's books…
Augustine of Hippo
“Thou hast made us for thyself, O Lord, and our heart is restless until it finds its rest in thee.”
Augustine of Hippo, Confessions

2122 Armenian Lit — 235 members — last activity Oct 23, 2019 08:43AM
This is a group which reads literature of all genres written by or about Armenians.
43635 User Experience Design — 529 members — last activity May 10, 2019 08:33PM
Books related to Information Architecture, Interaction Design and Usability.
20563 The UX Workshop Bookshelf — 270 members — last activity May 31, 2017 03:41AM
This is a collection of books related to user experience design and usability. Topics include interaction design, information architecture, graphic ...more
94418 ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ eBooks — 590 members — last activity Sep 27, 2018 11:53AM
ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ-ը մասնագիտանում է հայերեն էլեկտրոնային գրքերի հրատարակության ոլորտում։ Հիմնվել է 2012-ին։ Հրատարակչության էլեկտրոնային գրքերը նայեք ԱՅՍ ...more
145279 100 գիրք — 153 members — last activity Mar 15, 2016 05:22AM
խումբը նվիրված է ամեն տեսակ գրքերի ցուցակների․ սիրած գրքերի, պարտադիր կարդալիք գրքերի, ամենա֊ամենավատ գրքերի, ջրիկ գրքերի, ֆանտաստիկ գրքերի, պատմական ...more
More of Raffi’s groups…