Yervand Aghababyan

Add friend
Sign in to Goodreads to learn more about Yervand.

https://www.goodreads.com/dnavre

Why Nations Fail:...
Rate this book
Clear rating

 
Programming Rust:...
Rate this book
Clear rating

 
Titus Groan
Rate this book
Clear rating

 
See all 13 books that Yervand is reading…
Book cover for Anathem
And it happened all the time that the compromise between two perfectly rational alternatives was something that made no sense at all.
Loading...
116206 Armenian readers (Հայ ընթերցողներ) — 634 members — last activity Feb 06, 2023 07:59AM
Խմբում հավաքվում ենք հայ ժողովրդով ու միասին կարդում, կարդացածներս էլ քննարկում: Որպեսզի խմբում կարգուկանոն մտցվի, ամեն ամիս քվեարկությամբ կորոշվի մի ...more
1164071 Newmag Book Club — 159 members — last activity Dec 31, 2021 01:06AM
Այս ակումբում կքննարկենք Newmag հրատարակչատան գրքերը։ Հատուկ ակումբի անդամների համար յուրաքանչյուր նոր գրքի լույս ընծայման ժամանակ կգործի պրոմո-կոդ, ո ...more
year in books
Nelly A...
1,191 books | 230 friends

Alla Ig...
286 books | 328 friends

Eva Vor...
376 books | 70 friends

Anemoian
3,066 books | 152 friends

Diana
1,637 books | 313 friends

Gegham ...
187 books | 707 friends

Albert ...
260 books | 95 friends

Hovhann...
262 books | 110 friends

More friends…
The Way of Kings by Brandon SandersonThe Stand by Stephen KingGardens of the Moon by Steven EriksonThe Black Company by Glen Cook
Sword and Laser Fantasy List
878 books — 1,420 voters
Leviathan Wakes by James S.A. Corey
Excellent Space Opera
848 books — 3,471 voters

More…Polls voted on by Yervand

Lists liked by Yervand